8 เม.ย. 2563 833 8

TCCtech สนับสนุนโครงการบีเคนิกส์ ให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด -19

TCCtech สนับสนุนโครงการบีเคนิกส์ ให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล  ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด -19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ที่ระบาดไปทั่วโลกและมีอัตราการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายองค์กรปรับใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ. (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤติ ด้วยการทำงานจากบ้าน เชื่อมโยงติดต่อกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ปริมาณการไหลเวียนของข้อมูลบนเครือข่าย เพิ่มขึ้นมหาศาล  ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล www.Vclass.net/conference ฟรีเพื่อช่วยให้การทำงานจากบ้านในช่วงวิกฤติโควิด -19 มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเตรียมพร้อมสู่การปฏิรูปทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ   

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด หรือ ทีซีซีเทค ในฐานะผู้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์หลัก ให้กับบีเคนิกซ์ รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุน พันธมิตรอย่าง BKNIX  ซึ่งนับเป็นศูนย์บริการแลกเปลี่ยน ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย ในการเชิญให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นที่ไม่เคยเชื่อมต่อกับบีเคนิกซ์ มาก่อน สามารถเชื่อมต่อได้ฟรี เป็นกรณีพิเศษ และสำหรับสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่ใช้เต็มแล้วสามารถเพิ่มเติมขนาดพอร์ตได้สองเท่าฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกันยายน 2563 หน่วยงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการได้ที่ http://bknix.co.th/th/covid-19

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต Internet Hall of Fame Inductee (2013) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้เกิด สังคมดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศของเรากำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของโรคโควิด-19 อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสังคมในการฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล “บีเคนิกซ์” ผนึกกำลังกับ พันธมิตรหลักโดยเฉพาะทีซีซีเทคในการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตในช่วงการทำงานจากบ้านที่เพิ่มความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น อันจะเป็นส่วนผลักดันเทคโนโลยีและบริการในระบบออนไลน์ให้เติบโตมากขึ้นในอนาคต ผู้คนเกิดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีโดยอัตโนมัติ การผนึกกำลังของกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการต่างๆบนโลกออนไลน์ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ระบบสื่อสารของประเทศเข้มแข็ง สนับสนุนให้บุคคลและทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ไม่ได้มุ่งเฉพาะแข่งขันทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว  ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนี้

ด้าน วรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐานทางไอทีที่ดีถือเป็นองค์ประกอบ สำคัญของ Business Continuity Plan (BCP) และมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การติดต่อสื่อสาร ออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การปฎิบัติงานระยะไกล รวมถึงการใช้งานโซลูชั่นด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งทีซีซีเทครู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโปรแกรมดีๆของบีเคนิกซ์ อย่างต่อเนื่อง และเราเชื่อว่า การเริ่มต้นได้เกิดขึ้นแล้วเพราะ ไม่เคยมีความจำเป็นในการปรับใช้หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างจริงจังและพร้อมเพียงกันทั่วทั้งโลก เช่นเหตุการณ์ครั้งนี้มาก่อน”

User Avatar
Yokekung
COMMENTS