5 เม.ย. 2563 1,291 266

BT broadband ยุติเดินสาย Fiber ภายในบ้าน หลัง COVID-19 ระบาดรุนแรงในอังกฤษ ชี้ยอดคนใช้เน็ตทะลุ 51PB (PetaBytes) ใน 1 เดือน

BT broadband ยุติเดินสาย Fiber ภายในบ้าน หลัง COVID-19 ระบาดรุนแรงในอังกฤษ ชี้ยอดคนใช้เน็ตทะลุ 51PB (PetaBytes) ใน 1 เดือน


ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่อย่าง BT ของประเทศอังกฤษ แสดงรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศจากวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม มีถึง 51PB วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พบว่าปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก 28PB (PetaBytes) มายัง 51PB (PetaBytes) โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวเลขจากธุรกิจและผู้บริโภค

ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และที่สำคัญเป็นตัวเลขเพียงผู้ให้บริการเดียวเท่านั้น

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 51PB (PetaBytes) ซึ่งใช้งานผ่านโครงข่ายอยู่ที่ 9.00 น. - 17.00 น. และนอกจากนั้นช่วง Peak อีก 2 ช่วง คือ
- ช่วงเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น.
- ช่วงเวลา 20.00 น. - 23.00 น.

ซึ่งข้อมูลการรับส่งข้อมูลในแต่ละวันอยู่ที่ เมื่อเทียบระหว่างวันจันทร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันจันทร์ 02.03.20 น. - 28PB

วันจันทร์ 09.03.20 - 27PB

วันจันทร์ที่ 16.03.20 - 31PB

วันจันทร์ 23.03.20 - 46PB

เราจะเห็นได้ว่า Openreach เริ่มแสดงข้อมูลในระดับ “ petabytes” เป็น“ Pb” ซึ่งจะเป็นเรื่องปกติในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้

1000 MegaBytes = 1 GigaByte (Gb)

1000 GigaBytes = 1 TeraByte (Tb)

1000 TeraBytes = 1 PetaByte (Pb)​

นอกจากนี้ผู้ให้บริการอย่าง BT broadband  ตัดสินใจไม่ขยายการติดตั้งโครงข่ายอินเน็ต Fiber ความเร็วสูงภายในบ้าน โดยจะลากสายมายังหน้าบ้านเท่านั้นที่เหลือให้ลูกค้าทำการลากสายเข้าบ้านและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซึ่งทาง BT broadband ได้แจกคู่มือมือติดตั้งอุปกรณ์ WiFi ในบ้านอย่างง่ายให้ เพื่อป้องกันการติดต่อโรค COVID-19 ระหว่างลูกค้าและพนักงาน


ข้อมูล  gixtools bt  ispreview lancashiretelegraph bbc

User Avatar
Magawn
COMMENTS