31 มี.ค. 2563 390 7

กลุ่มทรู ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มทรู ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มทรู โดย จินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการทั่วไปเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมพนักงาน ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับรศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์  ได้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 กลุ่มทรูขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจในการควบคุมป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ COVOD-19 เพื่อพาประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

#TrueTogether

#คุณค่าของการมีกันและกัน

User Avatar
Yokekung
COMMENTS