15 มี.ค. 2563 2,537 4

Facebook ให้บริการเน็ต 60 GHz (V-Band) ไม่วางสาย Fiber คาดรองรับผู้ใช้งาน 100,000 ราย

Facebook ให้บริการเน็ต 60 GHz (V-Band) ไม่วางสาย Fiber คาดรองรับผู้ใช้งาน 100,000 ราย
โดยความถี่ 60GHz (V-Band) ดังกล่าวเป็นความถี่ระดับคลื่นมิลลิเมตร ซึ่งเป็นคลื่นที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างอาคารกับอาคาร โดยตั้งเสาสัญญาณเป็นระยะเพื่อเชื่อมต่อระหว่างกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ไม่ต้องพึ่งพาการวาง Fiber ระหว่างอาคารที่มีต้นทุนสูง ราคาแพง
ติดตั้งได้ง่ายได้เพราะอุปกรณ์ Terragraph WiFi ได้ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เสาไฟฟ้าและจุดให้บริการต่างๆ ซึ่งเป็นจุดสถานีหลักการให้บริการดังกล่าวจะส่งผลทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยสามารถมอบความเร็วได้สูงไม่ต่างกับ 5G โดยถือเป็นการใช้งาน 5G ภายในบ้านหรือภายในอาคาร โดยการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบในการใช้เทคโนโลยีชิปเซ็ทของควอลคอมม์ เพื่อให้สามารถรับส่งคลื่นระหว่างอุปกรณ์ออกอากาศ 60GHz

ความเร็วในการให้บริการนั้นมีความสูงมากกว่า 1000+ Mbps หรือความเร็วมากกว่า Gigabit ซึ่งใช้มาตรฐาน The multi-mode 802.11ay โดยทำการวางระบบแบบ Point-to-Point (PTP), Point-to-Multipoint (PMP) หรือ mesh modes คาดรองรับผู้ใช้งานมากกว่า 100000 ราย


ข้อมูล  connectivity.fb  terragraph  engadget  engadget spectrum.ieee  rcrwireless  thefastmode  telecompetitor  thefastmode

COMMENTS