9 มี.ค. 2563 1,740 319

FCC สหรัฐฯ ลงมติทุ่มเงิน 3 แสนล้านบาท ซื้อคลื่นดาวเทียมมาประมูล 5G ย่าน 3.7 GHz คาดธ.ค นี้

FCC สหรัฐฯ ลงมติทุ่มเงิน 3 แสนล้านบาท ซื้อคลื่นดาวเทียมมาประมูล 5G ย่าน 3.7 GHz คาดธ.ค นี้


ล่าสุดหน่วยงานทางด้านโทรคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา (FCC) ตัดสินใจในการจ่ายค่าเยียวยาในการให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการ ด้วยการดึงคลื่นความถี่ C-band ย่านความถี่ 3.7 GHz-4.2GHz ให้กลับมาสู่กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่อีกครั้งด้วยวิธีการประมูล มติข้างมาก 3 ต่อ 2 เสียง เพื่อนำ 280 MHz มาให้บริการ 5G


โดยมีรายละเอียดการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ 3.7GHz-4.2GHz ดังต่อไปนี้

3.7-3.98 GHz นำมาประมูล 5G ในรอบต่อไป ซึ่งเป็นจำนวน 280 MHz
3.98-4.0 GHz นำมากันความถี่ระหว่างกัน ซึ่งเป็นจำนวน 20 MHz
แล้วทำการขยายคลื่นความถี่ดาวเทียมไปยังย่านความถี่ 4.0-4.2 GHz ซึ่งเป็นจำนวน 200 MHzซึ่งฝ่ายการเมืองทั้งภาคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างสนับสนุนการตัดสินใจของ FCC เนื่องการคลื่นความถี่ระดับกลางนั้น มีค่ามากในการให้บริการ 5G และมีผลอย่างมากต่อการสร้างอำนาจการประมูล

การประมูลคลื่นความถี่ C-Band จะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดประมูลคลื่นความ 5G อย่างเป็นทางการในครั้งสุดท้าย จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสหกรรมโทรคมนาคม

โดยแผนดังกล่าวแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับผู้ประกอบกิจการดาวเทียมเป็นจำนวนเงิน 3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชดเชยในการยกเลิกการให้บริการความถี่ C-Band เดิม และทำการย้ายไปใช้งานบนคลื่นความถี่ใหม่ ซึ่งแผนดังกล่าวจำกัดการให้เงินค่าชดเชยอยู่ที่ 9.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งทาง FCC จะต้องเป็นผู้ดำเนินการในการจัดสรรคลื่นความถี่ C-Band ใหม่ให้กับผู้ประกอบกิจการดาวเทียมใหม่

การตัดสินใจของ FCC ในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ไม่รอรัฐสภาสหรัฐ (United States Congress) ซึ่งถือเป็นการใช้เงินมหาศาลเป็นจำนวนสูงถึงเกือบ 10 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ไม่รอเรื่องการชำระเงินตามมาตรากฏหมายที่กำหนด

Ajit Pai ประธานบริหาร FCC กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่คลื่นความถี่ระดับกลางต้องให้บริการความถี่ 5G อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในทุกๆ ฝ่าย ซึ่งเราไม่ควรที่จะรอไปเรื่อยๆ ซึ่งเขามีความรู้สึกประหลาดใจอย่างมาก

กระบวนการเจรจาครั้งนี้มีความซับซ้อนอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของดาวเทียมสเปกตรัมที่จะให้บริการในช่วงความถี่ใดที่จะสามารถผลักดันให้ 5G และ ดาวเทียมสามารถใช้งานได้พร้อมๆ กัน ซึ่งต้องมองภาพกว้างทั้งโลกมากกว่า 20 ประเทศในการวางแผนโครงข่ายดาวเทียม C-Band ให้สามารถใช้งานบนคลื่นความถี่เดียวกันในมุมกว้างอีกด้วย

การประมูล 5G ย่านความถี่ 3550-3700 MHz และ 3.7-3.98 GHz คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2020 หรือปีนี้อย่างแน่นอน

ข้อมูล engadget  reuters venturebeat

User Avatar
Magawn
COMMENTS