3 มี.ค. 2563 2,371 370

ญี่ปุ่น ใช้ 5G ท้าฝนควบคุมรถขุดดิน "ไร้คนขับ" บนย่าน 3.7GHz และ 28GHz ทดแทนการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง

ญี่ปุ่น ใช้ 5G ท้าฝนควบคุมรถขุดดิน


ล่าสุด KDDI, Obayashi Corporation และ NEC ร่วมกับสาธิตการควบคุมการก่อสร้างระยะไกลโดยใช้อุกรณ์ 5G ในการควบคุมเครื่องจักรทั้งหมด ซึ่งอยู่ในบริเวณเขื่อน Kawakami เมืองอิงะ (Iga) จังหวัดมิเอะ (Mie)

ซึ่งการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบผ่านอุปกรณ์ขนาดใหญ่ทั้งหมด ทั้งรถขุดดินและรถตักดิน ผ่านโครงข่าย 5G ของ KDDI ซึ่งแต่ละอุปกรณ์นั้นจะติดตั้งกล้องวงจรปิดความละเอียด 2K เป็นจำนวน 4 ตัว วางบนตำแหน่งด้านหน้า และกล้องวงจรปิดความละเอียด 1.2K ใช้ส่องรอบทิศทาง ภาพทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องควบคุมของObayashi Corporation

โดยตัวรถได้ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ซึ่งเซ็นเซอร์นี้ก็จะส่งสัญญาณไปยังเก้าอี้คนขับระยะไกล (ห้องควบคุมว่าเครื่องยนต์สั่นสะเทือนระดับไหน)​

หลังจากนั้นพนักงงานที่อยู่ในห้องควบคุมก็จะส่งสัญญาญไปควบคุมการทำงานทั้งหมด

การรับส่งข้อมูลในครั้งใช้คลื่นความถี่ 5G ย่าน 3.7GHz ซึ่งเป็นคลื่นที่มีการับส่งข้อมูลในระดับกลางๆ และไม่ปะปนกับคลื่น 5G เชิญพาณิชย์ทั่วไป และยังทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GNSS (ระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม) ทำให้สามารถทราบถึงสถานที่หรือตำแหน่งที่แท้จริงในการทำงาน

ซึ่งเครื่องที่ทำการทดสอบในครั้งนี้เป็นการใช้อุปกรณ์ของ Samsung Electronics ซึ่งสามารถใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ได้ทั้ง 2 คลื่นความถี่ทั้ง 28GHz และ 3.7 GHz band ไปติดตั้งเสาอากาศสถานีฐาน 5G ติดตั้งที่ไซต์งานก่อสร้าง ซึ่งทำให้อุปกรณ์การก่อสร้างได้รับสัญญาณที่ทั่วถึงทั้งคลื่นความถี่สูงและเครื่องความถี่กลาง รับส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดฝนตก อุปกรณ์ทั้งหมดก็ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

การลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานที่ขาดแคลนได้เป็นอย่างดี และแก้ไขปัญหาการก่อสร้างในพื้นที่อันตราย ไม่เหมาะสำหรับการส่งคนงานเข้าไป

ข้อมูล  news.kddi  bizzine  asahi

COMMENTS