17 ก.พ. 2563 2,295 858

ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ ปิด 3G อย่างเป็นทางการ พร้อมนำคลื่น 900 MHz ให้บริการ 5G และ LTE เร่งย้ายลูกค้าเร่งด่วน

ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ ปิด 3G อย่างเป็นทางการ พร้อมนำคลื่น 900 MHz ให้บริการ 5G และ LTE เร่งย้ายลูกค้าเร่งด่วนโดยทาง SoftBank เตรียมขยายพื้นที่ในการให้บริการ 5G เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมในพื้นที่เดิมของการให้บริการ 4G เดิม โดยเตรียมให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางความบันเทิงทั้ง XR และระบบเกมคลาวด์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ IoT ที่เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือสังคม

ขณะเดียวกันทางบริษัทตั้งเป้าปิดให้บริการ 3G ภายในปี 2567 ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยจะนำคลื่นดังกล่าวจัดสรรให้บริการ 5G แม้ว่าคลื่นความถี่ต่ำเป็นคลื่นที่ยากต่อการให้บริการแต่ก็สามารถนำมาปรับใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการภายในอาคารได้ และเชื่อว่าระบบ 5G จะทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการมากกว่าในปี 2021

นอกจากนี้ทางประเทศเนเธอร์แลนด์เตรียมปิดการให้บริการ 3G เช่นกัน โดยเครือข่าย VodafoneZiggo เตรียมนำคลื่น 900 MHz ที่ให้บริการ 3G โดยเตรียมยกระดับคลื่น 900MHz มาให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการ

ที่ผ่านทาง VodafoneZiggo ได้วางแผนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ 2G, 3G เดิมที่ใช้งานคลื่น 900 MHz เปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถรองรับการใช้บริการ 4G ตั้งแต่ปี 2560 ทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและลูกค้าองค์กร

โดยใบอนุญาตการใช้งานคลื่น 900 MHz ใหม่สามารถให้บริการภายในปี 2030

การให้บริการ 4G บนคลื่น 900 MHz จะทำให้สามารถรองรับอุปกรณ์ IoT ได้เป็นจำนวนมาก และสามารถใช้พลังงานที่ต่ำไม่ต่างจากการให้บริการผ่านระบบ 2G

สำหรับช่วงเวลาที่จะปิดให้บริการ 3G ทาง VodafoneZiggo ระบุว่าจะเร่งปิดให้บริการภายในปี 2565 ซึ่งทันกับโครงข่าย Telia และ Swisscom โดย Swisscom จะปิดให้บริการ 2G ภายในปี 2563 นี้

ข้อมูล commsupdate japan vodafoneziggo

User Avatar
Magawn
COMMENTS