16 ก.พ. 2563 568 2

TOT คว้าคลื่นความถี่ 26 GHz ให้บริการ 5G เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TOT คว้าคลื่นความถี่ 26 GHz ให้บริการ 5G เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

16 ก.พ.63 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมการ ทีโอที พิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน. รังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย และคณะ คว้าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz พร้อมเดินหน้าให้บริการ 5G ยกระดับโครงสร้างตามแผนงาน มุ่งยกระดับบริการภาครัฐทุกมิติตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยชนะการประมูลคลื่นความถี่ 5G ย่านความถี่ 26.4-26.8GHz. จำนวน 4 ใบ โดยชนะประมูลในราคา 1,795 ล้านบาท  ซึ่งการประมูลจัดขึ้นโดย สำนักงาน กสทช. เพื่อจัดสรรใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม และได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว


User Avatar
Yokekung
COMMENTS