13 ก.พ. 2563 1,088 52

ทำไม EnGenius Cloud ครองใจผู้ดูแลระบบเครือข่ายในปัจจุบันได้อย่างกว้างขวาง?

ทำไม EnGenius Cloud ครองใจผู้ดูแลระบบเครือข่ายในปัจจุบันได้อย่างกว้างขวาง?

Network Health Center

EnGenius Cloud จะทำหน้าที่แสดงประสิทธิภาพของ Network ที่ติดตั้งภายในระบบเครือข่ายอย่างทันสมัยและสามารถตรวจสอบการใช้งานของระบบด้วยการ Monitor เครือข่ายทั้งหมดภายในองค์กรในจุดเดียว ที่จะรู้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของ Access Point Cloud, Switch Cloud ทุกตัว, จำนวน Client, Throughtput ที่ใช้งานอยู่ในระบบ Cloud ได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและ วิเคราะห์ปัญหาได้ทันที

Advanced Floor Plan and Map View

EnGenius Cloud จะช่วยการวางแผนการตั้งค่า Access Point ให้มีประสิทธิภาพได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว โดยจะแสดง Heatmap ระดับสัญญาณ 2.4G หรือ 5G บนแผนที่ให้อัตโนมัติ พร้อมกับสามารถกำหนดแนวลดทอนสัญญาณบนแผนที่ได้สมจริง เพื่อให้ง่ายต่อการตั้งค่าและตรวจสอบ

Client Network Timeline

EnGenius Cloud สามารถตรวจสอบและติดตามผู้ใช้งานได้ โดยระบบจะเก็บตำแหน่งของผู้ใช้งาน และตรวจสอบสัญญาณการใช้งานอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้เมื่อเกิดปัญหากับผู้ใช้งานนั้นๆ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้บน EnGenius Cloud Platform เท่านั้น

Device Real-time Checker

EnGenius Cloud ไม่ใช่เป็นเพียงตัวควบคุมการทำงานของระบบเครือข่าย แต่ยังเป็นระบบที่จะตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัว ว่าสมบูรณ์ที่พร้อมให้บริการระบบเครือข่ายอยู่หรือไม่ ซึ่งจะตรวจสอบ Throughtput, การทำงานของ CPU, Memory ของแต่ละอุปกรณ์ Access Point Cloud ได้ทันที

AI-Driven Advisory

EnGenius Cloud สามารถคิดวิเคราะห์ หรือ ให้ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆบนระบบเครือข่ายเมื่อถูกตรวจพบ ซึ่งจะช่วยแนะผู้ดูแลระบบ ให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน โดยความชาญฉลาดนี้ มีเพียงระบบ EnGenius Cloud Platform เท่านั้น

Topology View

EnGenius Cloud หนึ่งเดียวที่จะช่วยให้การดูแลระบบเครือข่ายง่ายเพียงปลายนิ้ว โดยระบบจะแสดงการเชื่อมต่อสายสัญญาณบนเครือข่ายให้อัตโนมัติ ซึ่งการใช้งานจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ EnGenius Cloud Switch โดยจะแผนภาพการเชื่อมต่อก็จะแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อว่าอยู่ Port ไหน และ แสดงจำนวน Client ที่เกาะบนอุปกรณ์ Access Point Cloud ทันที

User Avatar
Yokekung
COMMENTS