27 ม.ค. 2563 1,204 61

ออกแบบ WiFi สำหรับบ้านด้วย EnGenius Cloud

ออกแบบ WiFi สำหรับบ้านด้วย EnGenius Cloud

Network Diagram

อุปกรณ์ที่ใช้และการออกแบบ

1. อุปกรณ์ Access Point ที่เป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณให้คลอบคลุมทั่วบริเวณที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้ง Indoor และ Outdoor ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและขนาดของบ้าน ซึ่งในโซลูชั่นนี้ข้อเลือก EnGenius Starter Pack โดยรุ่นที่เลือกใช้งานจะเป็น ECW120 ในการออกแบบ

2. อุปกรณ์ Cloud Managed PoE Switch ที่จะช่วยในการจ่ายกระแสไฟให้กับตัวอุปกรณ์ Access Point (ECW120) ทั้ง 3 ตัวโดยอุปกรณ์รองรับการทำงานแบบ Gigabit Port สำหรับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆภายในบ้าน เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานที่ความเร็วสูงสุด

3. การจัดการ Config Access Point ทั้งหมดจะทำผ่าน EnGenius Cloud โดยออกแบบการใช้งานแบบ Single SSID ในการใช้งานและมีการเข้ารหัสการใช้งานแบบ Pre-Shared Key เพื่อใช้งานภายในบ้าน

4. จุดติดตั้งต่างๆ ควรเป็นการเดินสาย LAN ไปจุดติดตั้ง Access Point ทั้งหมดเพื่อให้ได้ความเร็ว แบบ Full Speed หากไม่สามารถเดินสายไปได้ ก็สามารถใช้งาน ผ่าน MESH ได้เช่นกัน แต่ความเร็วที่ได้จะเป็น Half Speed 

ข้อควรคำนึง

1. ขนาดพื้นที่การใช้งาน ปัญหาหลักอันดับต้นๆ ที่ควรคำนึง เนื่องจากการออกแบบที่ดีนั้นการวางจุดติดตั้งอุปกรณ์ให้ครอบคลุมกับการใช้งานจะทำให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย Access point 1 ตัวสามารถครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20-30 ตารางเมตร ซึ่งการครอบคลุมนี้จะทำให้ประสิทธิภาพของผู้ใช้ได้รับการใช้งานที่เต็มที่มากที่สุด

2. ความเร็ว Internet ที่ใช้บริการจะต้อง สัมพันธ์กับเทคโนโลยีของ Access point ที่รองรับ เช่น ติดตั้ง Internet Link Speed 1Gbps ที่บ้าน จะต้องเลือกใช้ Access point ที่มีความร็ว ในระดับใกล้เคียง Wi-Fi 6 หรือ AX ทีมีความเร็ว 1200Mbps ที่เสา 2x2 จึงจะสามารถใช้ Internet Link ที่ใช้บริการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Full Speed Link

3. ความคาดหวัง สิ่งสำคัญที่ใช้ในการวัดความพอใจอีกอย่างหนึ่ง เช่นคาดหวังว่าในแต่ละจุดที่ติดตั้ง Access point ต้องการความเร็วสูงสุดแบบ Full Speed การติดตั้งสาย LAN ไปยังจุดต่างๆ เพื่อติดตั้ง Access point เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากไม่ได้คาดหวังที่ความเร็ว ก็สามารถใช้ MESH ได้เช่นกันกรณีไม่ต้องการเดินสาย

4. อุปกรณ์ที่ใช้งานต่างๆ หากอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในบ้านในปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่รองรับ Wi-Fi 6 หรือ AX อยู่แล้วนั้น การเลือกอุปกรณ์ AP ที่เป็น Wi-Fi 6 หรือ AX นั้นก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด 

5. การบริหารจัดการ คงไม่มีใครอยากจัดการ Config อุปกรณ์ต่างๆ ที่ดูแสนจะยาก แต่ในโซลูชั่นนี้เราเลือกใช้การจัดการผ่าน EnGenius Cloud ในการ Config ทั้งหมดซึ่งจะทำให้การจัดการต่างๆ เป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังรองรับการ Config ผ่าน Mobile Application ได้อีกด้วย

ที่มา nvk.co.th

User Avatar
Yokekung
COMMENTS