20 ม.ค. 2563 1,895 231

อังกฤษ ปฏิรูปเร่งด่วน ลุย Wi-Fi 6 ล้างคลื่น 6 GHz ใหม่ทั่วประเทศ พร้อมเตรียมเปิดตัว Wi-Fi 7

อังกฤษ ปฏิรูปเร่งด่วน ลุย Wi-Fi 6 ล้างคลื่น 6 GHz ใหม่ทั่วประเทศ พร้อมเตรียมเปิดตัว Wi-Fi 7

 
ในปัจจุบันมาตรฐาน 802.11ax มีความสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดถึงในระดับ 10 Gbps โดยการจัดการคลื่นความถี่
โดยบางอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ 6GHz ได้นั้น อาจจะต้องการอัพเดตเฟิร์มแวร์บางตัวเพื่อให้สามารถเพิ่มความสามารถเพิ่มมากขึ้นทั้งคลื่น 2.4 GHz และ 5 GHz ทั้งความสามารถในด้านคลื่นความถี่สภาพแวดล้อมที่แออัด, เวลาแฝงที่เร็วขึ้น, ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการทำงานช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นโดยการใช้งานผ่านคลื่น 6 GHz

โดยคลื่นความถี่ 6 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่สูงกว่าย่านอื่นๆ แน่นอนว่ามีระยะพื้นที่การรับส่งสัญญาณที่ดีกว่าความถี่ 5GHz แม้ว่าระยะการครอบคลุมต่ำกว่า แต่ผู้ใช้งานจะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมและลดผลกระทบทางด้านสัญญาณอับโดยเฉพาะ WiFi ท้องถิ่่น

การปรับปรุงคลื่นความถี่ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงย่านความถี่ 6GHz ที่ต่ำกว่า (5925-6425 MHz) ซึ่งส่วนนี้ให้บริการสำหรับ Wi-Fi ซึ่งเน้นการให้บริการภายนอกอาคารหรือกลางแจ้งที่ต้องการส่งสัญญาณพลังงานต่ำมาก VLP ลดการแออัดในย่านความถี่เดิมที่มีอุปกรณ์ใช้งานพร้อมกันมากจนเกินไป และใช้อุปกรณ์ที่แบนด์วิดสูงขึ้น

ความถี่แบบไดนามิก (DFS) ออกจากช่องสัญญาณ Wi-Fi ในย่านความถี่ 5.8 GHz (5725-5850 MHz) โดยเน้นการให้บริการ Wi-Fi router to scan for radars ให้เป็นข้อกำหนดเดียวกันทั่วประเทศ

Ofcom จะรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ก่อนอนุมัติการใช้งานจริง


โดย Ofcom เตรียมวางแผนมาตรฐาน Wi-Fi 7 (802.11be) ที่สามารถใช้งานความเร็วอินทเอร์เน็ตสูงขึ้น 30 Gbps ให้เร็วที่สุด

ข้อมูล everythingrf  ofcom  ofcom

User Avatar
Magawn
COMMENTS