12 ม.ค. 2563 1,297 215

อังกฤษ ขยับแรง Ofcom เตรียมอนุมัติความถี่ 6 GHz หรือ Wi-Fi 6E ให้เป็นวาระแห่งชาติ สนับสนุนให้ประชาชนใช้งานฟรี 100 GHz

อังกฤษ ขยับแรง Ofcom เตรียมอนุมัติความถี่ 6 GHz หรือ Wi-Fi 6E ให้เป็นวาระแห่งชาติ สนับสนุนให้ประชาชนใช้งานฟรี 100 GHz


ซึ่ง Ofcom คำนึงถึงเทคโนโลยีที่คณะกรรมการมาตรฐาน IEEE 802 LAN / MAN กำหนดเป็นมาตรฐานเอาไว้บนคลื่น 6 GHz ซึ่งทำการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บนคลื่น 5925-7125 MHz ได้อย่างราบรื่นที่สุด ลดสภาพแวดล้อมที่แออัด, เวลาแฝงที่น้อยลง, ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ


ทำให้ผู้บริโภคคเกิดความมั่นใจในการใช้งาน Wi-Fi ว่ามีความเร็วที่สูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ให้บริการเทคโนโลยี Fiber อย่าง (FTTP) ได้ดียิ่งขึ้นส่งผลดีต่อมาตราฐาน 802.11ax ที่จะทำความเร็วได้สูงถึง 10Gbps ทำให้สามารถบริหารจัดการคลื่น 2.4GHz, 5GHz และ 6GHz ได้อย่างพร้อมๆ กัน

โดย Wi-Fi รุ่นใหม่อย่าง Wi-Fi 6E ที่ใช้งานคลื่น 6 GHz รองรับการใช้งานช่องสัญญาณอย่าง 160MHz เป็นจำนวนถึง 7 ช่องสัญญาณ และอีก 80 MHz ซึ่งเพิ่มอีก 14 ช่องสัญญาณ ทำให้บริการจัดการระบบแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตได้อย่างสูงขึ้นChris Duckett ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคมของประเทศออสเตรเลียกล่าวว่า อุปกรณ์ที่ใช้งาน Wi-Fi 6 เดิมสามารถใช้งานย่านคลื่นความถี่ 6 GHz ได้ดังเดิม เพียงแต่ Wi-Fi 6E จะสามารถเพิ่มความความสามารถของแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น

เนื่องจากภายในช่วงคลื่นความถี่ 6 GHz เดิมมีความถี่เพียงพอในการให้บริการ 7 ช่องสัญญาณ บนความกว้างของคลื่น 160 MHz และ 14 ช่องสัญญาณ บนความกว้างของคลื่น 80 MHz ซึ่งทำให้ระบบมีความสามารถจัดการแบนด์วิธสูงขึ้น เช่น การสตรีมมิ่งวีดีโอและรองรับจำนวนอุปกรณ์ที่มากกว่าเดิม

ซึ่งการใช้งาน Wi-Fi 6E เหมาะกับพื้นที่ๆ มีการใช้งาน Wi-Fi ปริมาณมากหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ที่พร้อมๆ กัน เกินกว่าที่คลื่นความถี่เดิม 5 GHz จะมีความสามารถที่รองรับได้ ซึ่งทำให้มีประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคมในส่วนรวม

ข้อมูล  campaignlive  telecoms  zdnet  ispreview  computerweekly

User Avatar
Magawn
COMMENTS