23 ธ.ค. 2562 146 0

สถานทูตฯ ญี่ปุ่น ผนึก ทรู ดิจิทัล พาร์ค เสริมแกร่งระบบนิเวศครบวงจรเพื่อสตาร์ทอัพ

สถานทูตฯ ญี่ปุ่น ผนึก ทรู ดิจิทัล พาร์ค เสริมแกร่งระบบนิเวศครบวงจรเพื่อสตาร์ทอัพ

สถานทูตฯญี่ปุ่น โดย ฯพณฯนายชิโร ซะโดะชิมะ (ขวา) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดย ฐนสรณ์ ใจดี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมและเติมเต็มระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพ  ยกระดับเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ การเข้าถึง และแหล่งเงินทุน รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในด้านความช่วยเหลือและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศไทย สามารถเข้าสู่ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพและตลาดท้องถิ่นได้  พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการตลาด กิจกรรม โปรแกรม การริเริ่มและสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ในเครือข่ายชุมชนสตาร์ทอัพในท้องถิ่น  ในขณะที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค สนับสนุนในด้านพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุม อบรม เวิร์คช้อป และกิจกรรมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพ

#Truedigitalpark #startupecosystem #Oneroofallpossibilities

User Avatar
Yokekung
COMMENTS