11 ธ.ค. 2562 3,001 743

สกอตแลนด์ นำคลื่น 470 MHz ยิงไกล 10 กม. ให้บริการเน็ตบ้านไร้สาย 400 สถานีฐานบนภูเขาสูง เริ่มต้น 50/5 Mbps

สกอตแลนด์ นำคลื่น 470 MHz ยิงไกล 10 กม. ให้บริการเน็ตบ้านไร้สาย 400 สถานีฐานบนภูเขาสูง เริ่มต้น 50/5 Mbps


ที่ผ่านมา TVWS ได้ออกแบบการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ โดยการนำคลื่นเดิมที่เคยให้บริการโทรทัศน์ในระบบเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ 470 MHz โดยกลุ่มโทรทัศน์เหล่านี้ได้ไปใช้คลื่นที่ย่านสูงกว่า 470-790MHz ซึ่งเป็นกลุ่ม Digital Terrestrial TV (DTTV) แต่ไม่ใช้คลื่น 700 MHz เนื่องจากคลื่นเหล่านี้ให้บริการ 4G และ 5G ในวงโทรคมนาคม เป็นที่เรียบร้อย

ทำให้ TVWS ต้องส่งสัญญาณในรูปแบบโดยอาศัยช่องว่างเล็กๆเข้าไปไดนามิกใหม่ โดยใช้เทคนิคเดียวกับการใช้คลื่น 5 GHz (แต่การใช้คลื่น 470 MHz สามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลกว่าและลึกกว่ามาก)

ซึ่งการให้บริการเทคนิคนี้ผ่านการให้บริการมาแล้ว 100 แห่งในหมู่บ้าน Brig o’ Turk โดยสถานีฐานใช้พลังงานแสงอาทิตย์ - พลังงานลม แล้วสะสมไว้ให้บริการในแบตเตอรี่ ทำให้สถานีอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 24 ชม.

นวัตกรรมนี้เป็นการช่วยให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและลึกสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วที่สุด โดยราคาในการให้บริการเริ่มต้นต่อเดือนอยู่ที่ 24.99 ปอน หรือประมาณ 1000 บาท รับความเร็วอินเทอร์เน็ต 50/5 Mbps ติดสัญญาณ 18 เดือน รวมค่าติดตั้งและเราเตอร์อินเทอร์เน็ต โดยต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าเพียง 620 ปอน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แหล่งข่าวทางโทรคมนาคมประเทศอังกฤษ กล่าวว่า คลื่น 470 MHz ทาง TVWS มีสัญญาณครอบคลุมภูเขาแล้ว 400 แห่ง/สถานีฐาน ใน Monmouthshire โดยปีที่ผ่านมาให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 30 Mbps แต่ปีนี้เริ่มให้บริการความเร็วที่ 50 Mbps

สำหรับประเทศไทยคลื่น 470 MHz อยู่ในความครอบครองของบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน )ข้อมูล nominet  broadwaybroadband  ispreview  mozartatplay  anditeloficial  anditeloficial  ispreview

User Avatar
Magawn
COMMENTS