10 ธ.ค. 2562 2,397 272

ครั้งแรกของโลก อังกฤษ ทดสอบ WiFi 6 เดินเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด ทำความเร็วได้เหลือๆ 700 Mbps

ครั้งแรกของโลก อังกฤษ ทดสอบ WiFi 6 เดินเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด ทำความเร็วได้เหลือๆ 700 Mbps


ความสามารถจริงๆ ของ 802.11ax ทำความเร็วสูงสุดถึง 10Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) ผ่านคลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ซึ่งต้องบริหารจัดการคลื่นความถี่ในสภาพที่ดีในบริเวณนั้นๆ จะทำให้เวลาแฝงดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

โดยความสามารถของเทคโนโลยี 802.11ax สิ่งที่สำคัญ คือ การระบุคลื่นความถี่ระหว่าง 1GHz และสูงถึง 6GHz จากแต่เดิมการ Uplink รองรับ MU-MIMO มาตรฐาน 802.11ac Wave 2 (Multi-User – Multiple-Input, Multiple-Output) ตัว 802.11ax จะทำการส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ Wi-Fi internet หลายอุปกรณ์เพิ่มขึ้นได้พร้อมๆ กัน เพราะสามารถใช้เทคนิคเลือกเป้าหมายได้อีกด้วย ที่สำคัญยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยี Orthogonal Frequency Division Multi Access (OFDMA) ให้ทั้งหมดอีกด้วย

เช่นอุปกรณ์ ASUS RT-AX88U สามารถส่งสัญญาณ Wi-Fi 6 ได้ 5952Mbps โดยแบ่งเป็นการให้คลื่น 2.4 GHz สามารถทำความเร็วได้ 1148Mbps และ การให้คลื่น 2.4 GHz สามารถทำความเร็วได้ 4804 Mbps

สิ่งสำคัญที่สุดคือ Wi-Fi 6 (ใช้ช่อง 80 MHz) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดของโรงงานในการดำเนินการการผลิต การเดินเครื่องจักร และการรับส่งสัญญาณเพื่อตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด (IIoT scenario) ให้สามารถดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี ทั้ง IoT sensor tests, Mixed reality testing , 4K video streaming , Large scale file transfers และ Messaging and voice/video communications. สามารถทำความเร็วได้เหลือๆ ถึงระดับ 700 Mbps โดยมีค่าเวลาแฝงเพียง 6 ms (มิลลิวินาที)

ทางโรงงานเองใช้อุปกรณ์ของ Cisco และ Mettis ในการทำงานร่วมกัน โดยแบ่งเป็นตัวโปรแกรมควบคุมการรับส่งสัญญาณเช็คและสำรวจความถี่ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่รองรับ ส่วนตัวอุปกรณ์เองสามารถปรับกับ Broadcom (R) BCM4375 และชิปเซ็ต Intel AX200 Wi-Fi 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเทคโนโลยี Wi-Fi 6 เป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันกับ 5G เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่ และ อุปกรณ์ที่รองรับแต่ต่างกัน โดยอุปกรณ์ Wi-Fi มีอุปกรณ์ที่มีปริมาณมากกว่ารวมถึงอุปกรณ์ IoT ที่มีอยู่ในท้องตลาด สามารถใช้งานได้ทั่วไปทันที

การทดสอบในครั้งต่อไปจะปรับปรุงพัฒนาให้ทำความเร็วมากกว่านี้

ข้อมูล  metrology  thefastmode  mettis-aerospace  saemobilus.sae

COMMENTS