27 พ.ย. 2562 1,333 133

ออสเตรเลียลุยชาติแรก ปรับกฏมายโรมมิ่ง 5G รวมไทยและ 15 ประเทศ โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และอีคอมเมิร์ซ

ออสเตรเลียลุยชาติแรก ปรับกฏมายโรมมิ่ง 5G รวมไทยและ 15 ประเทศ โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และอีคอมเมิร์ซ


ล่าสุดที่ผ่านมาประเทศออสเตรเลีย ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อังกฤษ: Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) คือแผนความตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี ซึ่งได้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ในช่วง 31 ตุลาคม 2562 ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 ณ การประชุมสุดยอดอาเซียน ได้เตรียมแก้ไขกฎหมายทางด้านโทรคมนาคมทั้งระบบรวมถึงเทคโนโลยี 5G และบริการการค้าขายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เพื่อให้สามารถรับส่งเอกสารระหว่างกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทุกๆฝ่าย มีผลภายในปี 2020

ซึ่งกลุ่มประเทศ ดังกล่าวเมื่อร่วมกันแล้วมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นประตูการค้าที่สำคัญและมีขนาดประชากรที่ใหญ่ ซึ่งภายในภูมิภาคต้องมีแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน โดยเฉพาะการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถตรวจสอบค่า IP ได้ทั้งต้นทางและปลายทาง ทำให้ระบบเกิดความโปร่งใสและลดต้นทุนในการทำธุรกิจสนับสนุนการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างกัน

นอกจากนี้จะทำการปรับเปลี่ยนกรอบการเชื่อมต่อโทรคมนาคมใหม่ทั้งหมด ไม่มีกำแพงค่าใช้บริการมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะค่าบริการโรมมิ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ต้องการให้ประชากรทั้งหมด 15 ประเทศ พกพาหมายเลขโทรศัพท์มือถือเดินทางไปมาได้ทันที ซึ่งในอนาคตจะต้องเชื่อมประเทศอินเดียให้ได้ในอนาคต

มีประเทศที่เข้าร่วม 16 ประเทศที่จัดตั้ง RCEP นอกเหนือจากออสเตรเลียแล้วยังมีบรูไนม กัมพูชา, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม

ข้อมูล  zdnet  bangkokpost  theguardian  cnbc  lifehacker  finder whistleout

User Avatar
Magawn
COMMENTS