12 พ.ย. 2562 2,856 495

ญี่ปุ่น ยกสถานีฐาน 4G ลอยฟ้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ กู้ภัยในรัศมี 2 กม. ล็อค GPS ค้นหมายเลขผู้ใช้งานทันที

ญี่ปุ่น ยกสถานีฐาน 4G ลอยฟ้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ กู้ภัยในรัศมี 2 กม. ล็อค GPS ค้นหมายเลขผู้ใช้งานทันที

โดยสถานีนี้ ได้ขนอุปกรณ์ติดตั้งหลายชนิด เช่น แบตเตอร์รี่ และ อุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าภาคพื้นดินเล็กน้อย รวมถึงแท็บเล็ต ในการตรวจจับสัญญาณต่างๆ
ดังนั้น ทางหน่วยกู้ภัยของเมืองนี้จึงได้ทำการทดสอบระบบการกู้ภัยโดยรวมกับผู้ให้บริการโครงข่ายอย่าง KDDI ทดสอบสถานการณ์จริง จำลองเหตุการณ์จริงผู้ปืนเขาไม่ทราบสัญชาติได้หลงเขามาในป่า จึงต้องทำการค้นหาผู้ศูนย์หาย


โดย เฮลิคอปเตอร์จะทำการจับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ถูกปล่อยออกมาจากสมาร์ทโฟน หากพบระบบจะล็อก GPS ทันทีเพื่อส่งค่าละติจูดและลองจิจูดไปยังทีมกู้ภัย และตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

หลังจากนั้นสมาร์ทโฟนเครื่องที่สามารถจับสัญญาณได้ ทางเฮลิคอปเตอร์เริ่มส่งสัญญาณ 4G ไปยังตัวเครื่องสมาร์ทโฟน พร้อมทั้งการส่ง SMS เข้าไปผู้ประสบภัย แต่พวกเขาจะไม่สามารถโทรออก แต่ผู้ประสบภัยจะสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เท่านั้น

นอกจากนี้ระบบยังจะทำการหาพื้นที่ให้หน่อยกู้ภัยสามารถเดินทางสะดวก พร้อมทั้งทำการถ่ายรูปผู้ประสบภัย เพื่อยื่นยันตัวตนอีกด้วย

การเตรียมการของญี่ปุ่นครั้งจะทำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถรองรับภัยพิบัติทุกรูปแบบ ทั้งขนาดใหญ่ โดยรัศมีของการสื่อสารสามารถรับส่งสัญญาณได้ประมาณ 1.6 -2 กิโลเมตร

ข้อมูล  Impress Watch  kddi

COMMENTS