7 พ.ย. 2562 1,811 187

รายแรกของโลก 10 Gbps กับอุปกรณ์โครงข่ายใหม่ 5G ที่ใช้งานร่วมกับ 4G และ mmWave รูปแบบ 5G NR Access Unit ลดต้นทุน Fiber

รายแรกของโลก 10 Gbps กับอุปกรณ์โครงข่ายใหม่ 5G ที่ใช้งานร่วมกับ 4G และ mmWave รูปแบบ 5G NR Access Unit ลดต้นทุน Fiberซึ่งถือเป็นการเข้าถึง มาตรฐาน 3GPP 5G เป็นรายแรกของโลกที่มีการรวมคลื่นความถี่สูง ( mmWave ) อย่าง 28 GHz เพื่อขยายพอร์ต 5G

ทำให้ผู้ให้บริการสามารถติดตั้งเสาอากาศสิ่งต่าง ๆ เช่น เสาไฟ, ถนนและผนังอาคาร โดยที่ไม่ต้องแยกตามความถี่

โดยอุปกรณ์เหล่านี้ได้จัดแสดงภายในงาน MWC Los Angeles 2019 ตัวอุปกรณ์ (วิทยุแยก RU-DU) ส่งผลทำให้ไม่ต้องลากสายเคเบิลระหว่างเสา แต่เป็นการส่งสัญญาณระหว่างคลื่น 5G ในรูปแบบ mmWave เชื่อมระหว่างกัน และมีน้ำหนักเบมากกว่าเดิม 25%

ทำให้ประหยัดต้นทุนในการขยายโครงข่ายไฟเบอร์ ( Fiber ) แต่ยังคงมาตรฐานความเร็วของความจุได้มากถึง 10 Gbps ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสถานีได้อย่างสบาย

ที่ผ่านมาคลื่น 5G มีโซลูชั่นเชิงพาณิชย์สำหรับ 2.5GHz, 3.5-4.1GHz, 26-28GHz และ 39GHz ซึ่งเป็นทั้งหมด 4 ย่านที่มีการใช้งานมากในปัจจุบัน หากติดตั้งอุปกรณ์แยกระหว่างอุปกรณ์กันคงไม่สะดวกอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงเกิดการรวมคลื่นความถี่ (4T4R และ 2T2R) เพื่อตอบสนองสถานการณ์การใช้งานหลายอย่างสำหรับผู้ประกอบการกลางแจ้ง, เสาภูเขา, เกลียวเชือก, ในอาคารและสถานที่อื่น


ข้อมูล samsung  techrepublic  3g4gUK  Siroda_Ltd
User Avatar
Magawn
COMMENTS