16 ก.ย. 2562 1,825 24

LINE ประเทศไทย จัดโครงการ STOP “FAKE NEWS” แนะเทคนิคตรวจสอบข่าวปลอม ตอกย้ำ “คิดก่อนกด”

LINE ประเทศไทย จัดโครงการ STOP “FAKE NEWS” แนะเทคนิคตรวจสอบข่าวปลอม ตอกย้ำ “คิดก่อนกด”


LINE ประเทศไทย
เดินหน้านโยบายบริษัทแม่ ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี ประกาศเปิดตัวแคมเปญ STOP “FAKE NEWS” มุ่งให้ความรู้ด้านการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย แก้ปัญหาการแพร่กระจายของ "ข่าวปลอม" และข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง โดยจัดเวิร์คชอป “STOP ‘FAKE NEWSข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด” ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ณ เกษร เออเบิร์น รีสอร์ท เกสร ทาวเวอร์ โดยมี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาข่าวปลอม (FAKE NEWS) ของภาครัฐ โดยเวิร์คชอปดังกล่าวได้เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องผลกระทบของปัญหาข่าวปลอม วิธีการพิจารณาแหล่งข่าวและการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย โดยมี LINE TODAY สำนักข่าวเอพี และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุน ซึ่งงานครั้งนี้มีนิสิต นักศึกษาและเยาวชน โดยเฉพาะในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การสร้างนิเวศของข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพต่อไป

สถานการณ์ข่าวปลอมในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูงต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างทุกวันนี้ ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้โดยง่าย ทว่า ข่าวสารเหล่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน จึงทำให้บางครั้งไม่สามารถแยกแยะหรือพิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้หรือไม่ กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ข่าวปลอมหรือ Fake News ถูกส่งต่อและเผยแพร่ออกไปโดยง่าย จนปัจจุบันถือเป็นวิกฤติข่าวปลอมที่ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ต่างตกเป็นทั้งเหยื่อและผู้เผยแพร่โดยไม่รู้ตัว

LINE ในฐานะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก ซึ่งมีความใกล้ชิดกับปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่และมีบทบาทในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤติข่าวปลอมที่กำลังเกิดขึ้นด้วยการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนทั่วไป โดย LINE ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของแคมเปญเพื่อสังคมระดับโลก ในชื่อ STOP “FAKE NEWS”  ซึ่งไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น บริษัทในเครือไลน์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี ร่วมมือกับสำนักข่าวเอพี (The Associated Press-AP) เครือข่ายข่าวระดับโลก ซึ่งมุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข่าวปลอมและข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง โดยทำให้ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของข่าวปลอม การระบุข่าวปลอม วิธีการแชร์ข้อมูลข่าวสารอย่างรับผิดชอบ นำไปสู่วิธีการเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทัน และค้นหาข้อมูลในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงจัดเวิร์คช็อป STOP ‘FAKE NEWS’ ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด โดยเริ่มที่ประเทศไทยเป็นที่แรก ก่อนเดินหน้าจัดที่อินโดนีเซียและไต้หวัน ต่อไป


ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท LINE ประเทศไทย จำกัด เผยว่า “LINE รับรู้และเฝ้าติดตามถึงปัญหาสังคมที่เกิดจาก "ข่าวปลอม" มาอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มวางแผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องข่าวปลอมที่กำลังกลายเป็นวิกฤติอย่างทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในประเทศไทย หรือบางประเทศในเอเชียเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก หลายๆ ประเทศได้เริ่มออกกฎหมายมาจัดการกับข่าวปลอมนี้ แต่กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น เพราะการจะหยุดการเกิดและการแพร่กระจายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม”

“เราเชื่อว่าการจัดเวิร์คช็อปครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นในเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสายงานด้านการสื่อสารและสารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบของข่าวปลอมมากขึ้น นำไปสู่การมีจิตสำนึกในการช่วยกันหยุดการแพร่กระจาย ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาวิกฤติข่าวปลอมได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับวิกฤติข่าวปลอม โดยล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์สกัดกั้นข่าวปลอม (เฟคนิวส์ เซ็นเตอร์) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดี”

 
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าการ “ปัญหาข่าวปลอมส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งด้านสังคม ความมั่นคง และครอบครัว หลายประเทศทั่วโลกพยายามหาวิธีป้องกันของปลอมผ่านการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทย เรามุ่งไปที่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือ การกระตุ้นให้สังคมมีจิตสำนึกและคิดวิเคราะห์ในการรับสาร ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพันธมิตรและประชาชนร่วมมือกัน และผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ LINE แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้มากเป็นอันดับต้นๆ ในไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จัดงานเวิร์คชอป STOP “FAKE NEWS” ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกดขึ้น ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับแนวทางแก้ปัญหาข่าวปลอมที่กระทรวงฯได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เร่งก่อตั้งศูนย์สกัดกั้นข่าวปลอม (เฟคนิวส์ เซ็นเตอร์) โดยคาดว่าจะสามารถปฏิบัติการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้”

งานครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์เข้ามาเรียนรู้ผลกระทบของปัญหาข่าวปลอม วิธีการพิจารณาแหล่งข่าวและการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวเอพี มาบรรยายในหัวข้อ “ข่าวจริงหรือข่าวปลอม” และไทยพีบีเอสกับหัวข้อ “ป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอม” เพื่อบอกเล่าถึงลักษณะของข่าวปลอม รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันให้ข่าวปลอมยังคงอันตรายและสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเทคนิคในการตรวจสอบข่าวปลอมในแบบฉบับสำนักข่าว AP และสำนักข่าวไทยพีบีเอส ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นภายในงานยังจัดกิจกรรมเวิร์คชอปและเสวนา “ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด” โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยพิธีกรคนดังจากรายการเทยเที่ยวไทยร่วมในการพูดคุยภายในงานด้วย

ทั้งนี้ เวิร์คชอป STOP “FAKE NEWS” ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด จะจัดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดขอนแก่นในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น

COMMENTS