7 ส.ค. 2562 1,127 4

ภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน BIDC 2019 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน BIDC 2019 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

3 ภาครัฐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ร่วมกับภาคเอกชน  LINE CREATORS MARKET โดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และ 5 สมาคมจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย  (e-LAT) และสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA)  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ประกาศความพร้อมในการจัดงานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งที่ 6 “BIDC 2019” เตรียมจัดทัพดิจิทัลคอนเทนต์สู่เวทีโลก พร้อมเปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งไทยและเทศ โดยมีผู้ประกอบจากต่างประเทศและไทยร่วมกว่า 116 บริษัท

คณะทำงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2019” ประกาศความพร้อมในการจัดงาน  ด้วยแนวคิด Digital Co-creation ซึ่งเป็นการร่วมสร้างดิจิทัล คอนเทนต์โดยมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน  สำหรับการจัดงานนี้นับเป็นอีกมหกรรมทางด้านดิจิทัลประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 และใหญ่ที่สุดของภาคอุตสาหกรรมฯ เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเซีย สร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งด้านแอนเมชัน, เกม, อี-เลิร์นนิ่ง, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกส์  และเวอรชวล เอฟแฟ็กท์ ให้เป็นที่รู้จัก  รวมถึงแสดงความพร้อมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยที่ประกาศให้ต่างประเทศได้รับรู้ถึงฝีมือ และเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย นับเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมฯ มีความเข้มแข็งและเติบโตได้มากขึ้น  เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานเชื่อมั่นว่า  BIDC 2019 จะเป็นอีกหนึ่งงานที่สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เกิดความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมฯ และเป็นที่ยอมรับของเวทีโลก

โดยปี 2562 นี้ จะมีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้า หรือ Business Matching  นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2019” ซึ่งเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ได้จับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมกว่า 40 บริษัทจาก 12 ประเทศ ได้แก่  ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ฟินแลนด์ โปแลนด์ สเปน ฮ่องกงและมาเลเซีย  และมีผู้ประกอบการไทย 67 รายร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ  สำหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทางด้าน นพ ธรรมวานิช ผู้แทนคณะผู้จัดงานในภาคส่วนอุตสาหกรรม กล่าวว่า  ทางด้าน 5 สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ในฐานะผู้แทนภาคอุตสาหกรรม “Bangkok International Digital Content Festival 2019”  ที่เกิดจากการผนึกกำลังของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากลมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้บทบาทสำคัญของกลุ่มสมาคมได้ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านธุรกิจการค้าและการพัฒนาสินค้าแก่สมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงยังเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงทั้งสองส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ อาทิเช่น การผสมผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคต AI ปัญญาประดิษฐ์ AR-VR ความเป็นจริงเสมือน สภาพแวดล้อมเสมือน  ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมกรรมด้านการเงิน เกมและการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแอนนิเมชันและเกม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตและยังเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มคาแรกเตอร์ ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยเช่นกัน  จะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์หลักๆ ของ 5 สมาคมเป็นกลไกสำคัญของการอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นอกจากนี้ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” ได้แสดงศักยภาพผ่านเวทีรางวัล BIDC  Awards 2019  ที่จะเป็นพื้นที่นำเสนอผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดเชิงธุรกิจในอนาคต  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฟังสัมมนาเพิ่มเติมองค์ความรู้จากวิทยากรระดับโลก พร้อมนำไปประยุกต์กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่เป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยที่มีการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์เกิดความเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมในระดับชาติ”      

อนึ่ง “Bangkok International Digital Content Festival 2019”  จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562  ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 22)  โดยจะมีพิธีเปิด “Bangkok International Digital Content Festival 2019” (BIDC 2019) มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14  สิงหาคม 2562

พร้อมเปิดเวทีแสดงผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ (Showcase) จากผู้ประกอบการไทยระดับแนวหน้าด้าน E -learning, Animation & VFX , Game, Original Character, Emerging technology  กว่า 40 บริษัท เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักและนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจให้ภาคอุตสาหกรรม จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

สำหรับกิจกรรมการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการรายสำคัญในธุรกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ยุโรปและประเทศอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบที่มีศักยภาพและผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากประเทศ  จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562ในส่วนงานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก (Seminar & Workshop) อาทิเช่น  Animation key note : The Future of Animation Production and Market โดย Mr. Shuzo John Shiota, President/CEO of Polygon Pictures ข้อมูลเพิ่ม Emmy Award producer จากสตูดิโอที่สร้าง Ajin Blame! และ Godzilla trilogy. และ Mr.Chistopher Chen, Chairman of Taiwan VTuber Association มาบรรยาย The VTuber phenomenon from Japan and recommendations for other Asian Nations พูดถึงปรากฎการณ์ Virtual Youtuber หรือการสร้าง Youtube Channel ที่ไม่ได้ใช้คนเป็นผู้แสดงแต่ใช้ตัวละครที่เป็น Virtual แทน ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมไปทั่วเอเชียในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมี  Mr.Arsenio buck, udemy course content creator udemy.com  ในหัวข้อ Artificial Intelligent for e-Learning to Change the World โดยเจาะถึงเนื้อหาที่จะผนวกปัญญาประดิษฐ์เข้าไปกับการพัฒนาอีเลิร์นนิงให้ถึงขีดสุด ทลายทุกข้อจำกัดของการใช้งาน อีเลิร์นนิงในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ของการพัฒนามนุษย์ให้พร้อมสู่ยุคใหม่ รวมทั้งยังมีคุณลลิดา ธนานุประดิษฐ์ นักออกแบบและสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ไลน์ จาก LINE CREATORS MARKET มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับวิธีต่อยอดจากคาแรคเตอร์ไปเป็นสินค้า และการร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ ต้องวางกลยุทธ์โปรโมทและทำการตลาดอย่างไร

โดยในปีนี้การจัดสัมมนาฯ จะจัดขึ้นพร้อมกับพิธีมอบรางวัลประจำปีด้านดิจิทัลคอนเทนต์ “BIDC Awards 2019” ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในสาขาต่างๆ ที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีรวม 25 รางวัลจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประสบความความสำเร็จในอนาคต ซึ่งจะจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2562   ทั้งนี้ ผู้สนใจทั้งในส่วนภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักศึกษาและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok International Digital Content Festival

User Avatar
Yokekung
COMMENTS