5 ส.ค. 2562 2,151 184

ทำไมต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เป็น Wi-Fi 6 หลังทดสอบความกว้าง 80 MHz ทำความเร็วเฉียด 1 Gbps

ทำไมต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เป็น Wi-Fi 6 หลังทดสอบความกว้าง 80 MHz ทำความเร็วเฉียด 1 Gbps

เทคโนโลยี Wi-Fi 6 หรือ 802.11ax ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรุ่นที่ 6 ของ Wi-Fi มีความเร็วเพิ่มขึ้น 30% จาก Wi-Fi รุ่นก่อนซึ่งทางทฤษฎีสามารถทำความเร็วได้สูงสุด 10 Gbps


เมื่อทาง Cnet ทดสอบจริงในสิ่งแวดล้อมจริงพบว่า Wi-Fi 6 สามารถทำความเร็วได้เพิ่มขึ้น 1,320 Mpbs เร็วกว่า Wi-Fi รุ่นเดิม 40% ซึ่งสามารถวัดได้เพียง 938 Mbps

 

โดยผู้เขียนเมื่อกลับบ้านไป ทดสอบอินเทอร์เน็ต 300 Mbps แล้วกระจายสัญญาณ Wi-Fi6 พบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เร็วมากขึ้น 25%

สาเหตุที่ Wi-Fi เร็วขึ้นเนื่องจาก ตัวช่องสัญญาณสามารถจัดสรรความจุได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีเทคนิค QAM FTW , OFDMA และ Target Wake Time

QAM FTW เป็นเทคนิคที่ Wi-Fi สามารถปรับคลื่นสัญญาณให้เหมาะสมกับอุปกรณ์แบบเฉพาะเจาะจงเหล่านี้มีความหมายเฉพาะของรหัส bits of binary code ตัวอย่างแบบง่าย เช่น หากส่งสัญญาณ 2-QAM อาจจะปรับความถี่วิทยุเป็นรูปแบบ 1 หรือ 0 หรือ หากส่งสัญญาณ 4-QAM อาจจะปรับความถี่วิทยุเป็นรูปแบบ 00, 01, 10 หรือ 11

ทุกวันนี้ Wi-Fi 6 สามารถปรับคลื่นความถี่ได้สูงถึง 1024-QAM เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถเพิ่มความจุของโครงข่าย Wi-Fi ได้สูงขึ้น

OFDMA เป็นอีกคุณสมบัติใหม่ที่ Wi-Fi 6 นั้นคือสามารถทำให้เราเตอร์ของคุณแบ่งช่องสัญญาณที่ใช้เพื่อส่งสัญญาณบนความถี่ 2.4 หรือ 5GHz ตามความเหมาะสม เช่น บางคนใช้อินเทอร์เน็ตเพียงการใช้ดูสังคมออนไลน์หรือเล่นเกมหนักๆ ก็สามารถแบ่งแยกความเร็วของอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งทำให้มีการให้บริการ MU-MIMO รุ่น Wi-Fi 6

Target Wake Time เป็นเทคนิคใหม่เปรียบเหมือนตำรวจการจราจร ทำให้ค่า ping มีค่าน้อยที่สุด โดยการวางแผนกำหนดไม่ให้คลื่นสัญญาณ Wi-Fi ชนกัน

ล่าสุด keenansystems ได้ทำการทดสอบ Wi-Fi 6 ด้วยอุปกรณ์ EnGenius EWS377AP เพื่อใช้เป็น Access Point ด้วยการใช้ Samsung Galaxy S10e ในการทดสอบ แล้วเปรียบเทียบ Wi-Fi 5

โดยการเชื่อมต่อ EnGenius EWS377AP เป็นเชื่อมต่อ 4×4 Wi-Fi 6 Access Point โดยใช้คลื่นโล่งๆ จำนวน 80 MHz บนอุปกรณ์ Samsung Galaxy S10e ระยะ 5 ฟุต

ในขณะที่ Samsung Galaxy S10e รับสัญญาณ 2×2 Wi-Fi 6 Access Point เท่านั้น ยังทำความเร็วได้สูงถึง 907Mbps หรือ (256-QAM with a 1600 ns GI) แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เห็นสามารถวิ่งได้ 960Mbps (256-QAM with a 800 ns GI)

หากใช้ iPerf2 ที่ลงใน Samsung Galaxy S10e สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 831Mbps เลยทีเดียว!

หากเปรียบเทียบกับ Wi-Fi 5 ผ่าน iPhone Xs โดยความเร็วโดยเฉลี่ยที่ได้ 600Mbps ความเร็วสูงสุด 613Mbps

หากใช้งาน EnGenius EWS377AP บน Wi-Fi 6 2 × 2 สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 800 Mbps ในขณะที่ความจุ EnGenius EWS377AP สามารถทำความเร็วอินเทอร์เน็ตได้ 2.5 Gbps

 

ข้อมูล  cnet   keenansystems

User Avatar
Magawn
COMMENTS