5 ส.ค. 2562 17,332 5,444

nPerf เผยผลสำรวจคุณภาพอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของประเทศไทย ครึ่งปีแรกของปี 2019

nPerf เผยผลสำรวจคุณภาพอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของประเทศไทย ครึ่งปีแรกของปี 2019


สำรวจคุณภาพอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของประเทศไทย ครึ่งปีแรกของปี 2019

3BB เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ที่โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดีที่สุดในครึ่งปีแรก (Best Fixed Internet Performace) โดยลำดับจาก nPerf Score

จากผลทดสอบ จำนวนผู้ใช้ nPerf  ทั้งหมด 5,274,332 ครั้ง ในประเทศไทย จาก 5 ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (ISP)

  • ความเร็วในการ Download เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 55% และมีความเร็วอยู่ที่ 84 Mb/s ในครึ่งปีแรกนี้
  • ความเร็วในการ Upload เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 120% และมีความเร็วอยู่ที่ 60 Mb/s ในครึ่งปีแรกนี้


3BB โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพเป็นอันดับ 1 ในตลาด Fixed Internet โดยเก่งทั้ง download และ upload รวมไปถึงค่าหน่วงเวลา latency ก็ดีด้วย

AIS : Best Latency

AIS เด่นด้าน latency ทำให้เหล่าเกมเมอร์แฮปปี้ (best latency)

AIS และ True Internet นั้นไม่ห่างกันมาก โดยทำคะแนนเรื่องประสิทธิภาพได้ดี ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา และขยับเข้ามาใกล้ 3BB

การวัดคุณภาพอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ จากทุกเทคโนโลยีการทดสอบ

วัดค่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2019 โดยมีจำนวนการทดสอบทั้งหมด 5,274,332 ครั้ง โดยแยกกรองการทดสอบดังนี้


แยกตามจำนวนการทดสอบของแต่ละผู้ให้บริการ


Download speed

ในครึ่งปีแรกนี้ ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดในประเทศไทย อยู่ที่ 84 Mb/s

(ค่าสูงกว่า คือค่าที่ดีกว่า)


วัดผลจากทุกเทคโนโลยีในการทดสอบ ผู้ใช้บริการ 3BB (ลูกค้า) ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยอดเยี่ยม best fixed internet download speed คือมีค่าดาวน์โหลดดีที่สุด

โดยเฉลี่ยแล้ว ISP มีความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับปี 2018!

กราฟด้านบนนี้ แสดงถึงอัตราการดาวน์โหลดในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละเดือน โดยนับจาก network load (จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

3BB และ AIS ทำคะแนนได้ดีในกราฟนี้ (สีเขียว และสีส้ม) +43 Mb/s และ +31 Mb/s ตามลำดับ

กราฟด้านบนนี้ แสดงถึงอัตราการดาวน์โหลดในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละวัน โดยนับจาก network load (จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

พบว่าทุกโอเปอเรเตอร์เจอปัญหาในการดาวน์โหลดในช่วงดึกเหมือนๆ กัน

Upload speed

ครึ่งปีแรก ความเร็วเฉลี่ยในการอัพโหลดอยู่ที่ 60 Mb/s

น่าปลื้มใจแทน 3BB เพราะโดยรวมแล้ว ผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากการอัพโหลด Best Fixed Internet Upload Speed ในครึ่งปีแรกนี้

โดยเฉลี่ยแล้ว ISP ต่างๆ ทำความเร็วในการอัพโหลด สูงขึ้น 120% เมื่อเทียบกับปี 2018


กราฟข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอัพโหลด ในแต่ละช่วงเวลาของเดือน ขึ้นอยู่กับ network load (จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

3BB และ AIS สร้างความประทับใจในการอัพโหลด จากจำนวนผู้ให้บริการทั้งหมด ความเร็ว +60 Mb/s และ +23 Mb/s ตามลำดับ

Latency

ในครึ่งปีแรกนี้ ค่าเฉลี่ยของค่าหน่วงเวลา หรือ latency ในประเทศไทย เท่ากับ 19 ms

ค่า Latency นี้ ยิ่งตัวเลขน้อย ยิ่งดี เมื่อเทียบเทคโนโลยีการทดสอบทั้งหมดแล้ว ผู้ที่ใช้ AIS จะได้รับประโยชน์จาก Best Average Latency ในครึ่งปีแรกของปีนี้

กราฟนี้ วัดประสิทธิภาพ latency ในช่วงเวลาต่างๆ ของเดือน ขึ้นอยู่กับ network load (จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
โดยค่าความหน่วงเวลา ของแต่ละ ISP นั้นประมาณ 16 ms ในช่วงครึ่งปีแรก แต่ดูเหมือน CAT จะน่าเป็นห่วง (ตัวเลขค่าหน่วงเวลาเยอะกว่าค่ายอื่น ซึ่งต้องยิ่งตัวเลขน้อยยิ่งดี)

ผลรวมคะแนน nPerf score จากทุกเทคโนโลยีการทดสอบ

การวัดผลมีการใช้ nPerf score ซึ่งวัดเป็นคะแนน nPoints เป็นภาพรวมของคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งนับจากค่าบิทเรต (2/3 Download + 1/3 Upload) และ latency ซึ่งค่าต่างๆ ถูกคำนวณเป็นอัตราเพื่อแสดงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อของผู้ใช้

ดังนั้น ค่า score นี้จึงสะท้อนคุณภาพการเชื่อมต่อโดยรวมของผู้ใช้

3BB เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่ดีที่สุดในครึ่งปีแรกของปี 2019 (best fixed Internet performance)

เรามองว่า AIS และ True Internet ทำคะแนนได้ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม และขยับเข้าใกล้ 3BB มากขึ้น

วิธีการทดสอบ

เงื่อนไขการทดสอบ

ทดสอบคุณภาพความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านบริการ - แอปพลิเคชั่น
nPerf ซึ่งใช้งานได้ฟรีที่ www.nPerf.com ทุกคนสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ เพื่อนำคะแนน nPerf ไปใช้วัดความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งทุกๆ การทดสอบจะถูกนำมาประมวลผลในการทดสอบนี้ นอกจากนี้ ผลการทดสอบจากพาร์ทเนอร์ ที่เป็นเว็บไซต์ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ก็รวมอยู่ในการทดสอบนี้ด้วย ดังนั้น nPerf จึงมีจำนวนการทดสอบที่เยอะมากๆ จนนำมาใช้อ้างอิงการทดสอบในประเทศไทยได้

การทดสอบ Speed และ latency

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการทดสอบ speed และ latency

เพื่อวัดขีดความสามารถสูงสุดของเครือข่าย ในการเชื่อมต่อผ่าน nPerf Speed Test เพื่อวัดประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ และโอนถ่ายข้อมูลในเชิง data rates และ latency

เพื่อให้บรรลุการทดสอบนี้ nPerf มีการเชื่อมต่อแบบ multiple connections โดยมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถรองรับแบนด์วิธในการทดสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยความเร็วที่ได้นั้นถือเป็นค่าเฉลี่ยของความเร็วในการทดสอบของแอปพลิเคชั่น

การทดสอบความเร็วนั้น สะท้อนให้เห็นถึง ความสามารถสูงสุดของเครือข่ายในการรองรับการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจจะไม่สามารถใช้สะท้อนประสบการณ์ที่แท้จริงของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้งานทั่วไปได้จริงๆ เนื่องจากวัดผลที่เซิร์ฟเวอร์ของ nPerf

การวัดผลในส่วนของ bit rate อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการใช้งานของผู้ใช้ โดยเฉพาะทุกคนที่คาดหวังสปีดสูงๆ ดังนั้น การเชื่อมต่อผ่าน optical fiber หรือ WiFi หรือ Power-Line ต่างก็ลดทอนความสามารถในการเชื่อมต่อลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการทดสอบตลาดโดยรวมของผู้ให้บริการ พวกเขาไม่สามารถ bias ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ทราบดีว่า หากต้องการทดสอบให้ได้ความเร็วสูงๆ ควรต่อสายแลน

nPerf servers

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสูบแบนด์วิธอย่างหนักหน่วง ใช้แบนด์วิธอย่างเต็มที่ nPerf อ้างอิงเครือข่ายจากเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งขึ้นเพื่อการทดสอบ เพื่อไม่ให้กระทบการใช้งานของผู้ใช้จริงทั่วไป โดยเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ โดย nPerf ตั้ง dedicated servers ตรงผ่านผู้ให้บริการ 3BB, AIS, TOT และ True Internet เพื่อการวัดผลที่เต็มประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่สุด

แบนด์วิธทั้งหมดของประเทศไทย นั้นใหญ่ถึง 350 Gb/s! และของโลกนั้นใหญ่ถึง
3.5 Tb/s ซึ่งมาจาก มากกว่า 900 active servers ของ
nPerf !

ความถูกต้องทางสถิติ
ด้วยจำนวนการทดสอบทั้งหมด ค่าความเบี่ยงเบนของการทดสอบนี้คือ 1%

สำหรับตัวบ่งชี้ที่กำหนดผลการทดสอบของผู้ให้บริการอย่างน้อยหนึ่งราย จะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการใช้งานที่ดีที่สุด ช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้น จะถูกแบ่งเป็นส่วนแรก

การกรองผลการทดสอบ (Filtering)

เนื่องจากการทดสอบผ่านบริการ nPerf นั้น รวมทุกเทคโนโลยี และมีการตรวจสอบความแม่นยำของการทดสอบทั้งแบบ automatic และ manual เพื่อลดการซ้ำซ้อนของการทดสอบ และลดความเสี่ยงจากการใช้โรบอท ที่อาจเบี่ยงเบนผลการทดสอบได้ การทดสอบที่ใช้งานผ่าน cellular (2G, 3G, 4G) จะถูกกรองออกจากการทดสอบนี้

รายงานการทดสอบ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2019 อ่านเพิ่มเติม

User Avatar
Yokekung
COMMENTS