2 ก.ค. 2562 3,379 442

อังกฤษ เชื่อมเน็ตบ้านไร้สาย วาง Fiber ทำความเร็ว 10 Gbps ด้วยคลื่น 70-80GHz ระยะ 3 กิโลเมตร

อังกฤษ เชื่อมเน็ตบ้านไร้สาย วาง Fiber ทำความเร็ว 10 Gbps ด้วยคลื่น 70-80GHz ระยะ 3 กิโลเมตร

ซึ่งทาง Virgin Media ร่วมกับ Ericsson ทดสอบระบบการรับส่งคลื่นสัญญาณวิทยุระหว่างเสาโทรคมนาคมต้นทางและเสาโทรคมนาคมปลายทางด้วยคลื่นความถี่ millimetre wave spectrum หรือ mmWave (30GHz to 300GHz) เรียกการให้บริการส่วนนี้ว่าเป็น “trunk” points

 

การทดสอบระบบระบบนี้สามารถทำความเร็วได้จริงระดับ 10Gbps ซึ่งแปลงสัญญาณจากตู้ ไปยังการเชื่อมต่อ Fiber

การทดสอบนี้เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเสาโทรคมนาคมต่อกัน (DAA node) เป็นจำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งแต่ the village of Greenham, ไปจนถึง Newbury in Berkshire ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในความเร็ว 1 Gbps และ Uploud อยู่ที่ 150 Mbps โดยปลายทางลูกค้าใช้อุปกรณ์ Virgin Media’s Hub 3.0 router และ V6 set-top box.

การส่งสัญญาณครั้งนี้ 10 Gbps สามารถรองรับการให้บริการแก่บ้านและธุรกิจ 500 แห่ง

ดังนั้น ปลายทางการส่งสัญญาณจากต้นทางต้องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนตั้งแต่ 20 Gbps ถึงจะรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอครอบคลุม เป็นจำนวน 2000 แห่ง ทั้งบ้านและธุรกิจระยะห่างในการส่งสัญญาณอยู่ที่ 3 กิโลเมตร ใช้คลื่น 70-80GHz ซึ่งเป็นความยาวที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในทุกสภาพอากาศในระดับลม 80 ไมล์ต่อชั่วโมงและปริมาณน้ำฝน 30 มม.


 

3 กิโลเมตรของประเทศอังกฤษ เต็มไปด้วยเทือกเขา แม่น้ำ ป่าไม้ และทางรถไฟ ยากต่อการเดินทาง Fiber ให้ทั่วถึง

 

บริการนี้เริ่มเปิดให้ใช้งานได้จริง ปลายปี 2562

 


ข้อมูล  totaltele  telecoms  pocket-lint

User Avatar
Magawn
COMMENTS