28 มิ.ย. 2562 1,025 45

CAT รับรางวัลผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจาก Frost & Sullivan

CAT รับรางวัลผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจาก Frost & Sullivan

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รับรางวัล ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะของประเทศไทยประจำปี 2562 (Thailand Public Sector Digital Infrastructure Services Provider of the Year) ในพิธีมอบรางวัล 2019 Asia Pacific Best Practices Awards จาก โกะ อิง ลอก รองประธานและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก  ณ โรงแรมฮิลตัน กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

User Avatar
Yokekung
COMMENTS