24 มิ.ย. 2562 1,578 320

สายการบิน Air France พร้อมให้บริการ LiFi MAX ความเร็ว 100 Mbps เน้นเรื่องความปลอดภัยสัญญาณสื่อสารไม่รบกวนเครื่องบิน

สายการบิน Air France พร้อมให้บริการ LiFi MAX ความเร็ว 100 Mbps เน้นเรื่องความปลอดภัยสัญญาณสื่อสารไม่รบกวนเครื่องบิน


สะเทือนวงการให้บริการอินเทอร์เน็ตบนสายการบินซึ่ง Oledcomm เพิ่มความสามารถให้ห้องเครื่องบนเครื่องบินสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางหลอดไฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี LiFi MAX บนสายการบิน Air France และ KLM flights.

 
ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบินขนาดกลาง ( medium-haul plane ) โดยทำการทดสอบระบบที่ International Paris Air Show ซึ่งเป็นการเชิญผู้ชนะการแข่งขัน Ubisoft esports มาร่วมทดสอบด้วย


 
ซึ่งทำความเร็วของอินเทอร์เน็ตได้สูงถึง 100 Mnps โดยความเร็วขนาดนี้เป็นความเร็วที่สามารถเล่นวิดีโอความเร็วระดับ 4K ,เครื่องเล่นเกม. AR หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอื่นๆที่ Wi-Fi บนเครื่องบินให้บริการความเร็วเพียง 15 Mbps เท่านั้น ซึ่งความปลอดภัยสัญญาณสื่อสารไม่รบกวนเครื่องบิน


 
ซึ่งทางสายการบินพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ต LiFi MAX บนสายการบิน Air France ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งทางสายการบินต้องการให้ปรับปรุงความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่าน LIFI MAX มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วมากกว่านี้Li-Fi ใช้หลักการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้หลอดไฟ LED ซึ่งปกติมีการกระพริบตลอดเวลาระดับ nanoseconds คาดว่าถ้าเทียบหน่วยจะไวกว่าความถี่มิลลิวินาทีมากๆ ซึ่งแน่นอนว่า สายตาเรา มองไม่ทันสังเกตการกระพริบอยู่แล้ว จริงๆไม่ใช่ของใหม่ แต่คิดค้นขึ้นในปี 2011 ในห้องแล็ป และมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลไวถึง 224 Gbps.


 
ซึ่งนับว่าเป็นการฉีกข้อจำกัดของสัญญาณ​ Wi-Fi ที่ดรอปความสามารถในการรับส่งสัญญาณลงเมื่อเจอกำแพง เพดาน โดย Li-Fi นั้นใช้หลอดไฟ แถมการใช้หลอดไฟก็ลดความเสี่ยงจากการถูกดักจับข้อมูล เพราะส่งผ่านข้อมูลด้วยหลอดไฟโดยตรง

ข้อมูล
corporate.airfrance engadget adslthailand Deb_Papiernik Asand n-tv
User Avatar
Magawn
COMMENTS