18 มิ.ย. 2562 979 140

อังกฤษออก(ร่าง)ควบคุม 5G ให้มีมาตรฐาน สนับสนุนสถานีฐาน AAS พร้อมเข้มสัญญาณ 25 dBm - 28 dBm

อังกฤษออก(ร่าง)ควบคุม 5G ให้มีมาตรฐาน สนับสนุนสถานีฐาน AAS พร้อมเข้มสัญญาณ 25 dBm - 28 dBm


Ofcom ทำให้ที่คล้าย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประเทศไทย เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต EE, O2, Three และ Vodafone, สามารถติดตั้งระบบ AAS ได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำประชาพิจารณ์

 

ซึ่งคลื่น 3.4 GHz-3.8 GHz ถือเป็นคลื่นหลักในการให้บริการ 5G โดยที่คลื่น 3.4 GHz, 3.5 GHz และ 3.6 GHz เป็นคลื่นที่ทางประเทศอังกฤษได้จัดประมูล มีผู้ถือใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

AAS เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มความจุในเครือข่าย 5G ให้เทคโนโลยี 5G รองรับ massive multiple input multiple output (MIMO) ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลดีต่อการเพิ่มความสามารถของความจุของโครงข่ายและประสบการณ์ที่ดีของผู้บริโภคโดยเฉพาะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานประชากรอินเทอร์เน็ตหนาแน่น

 

อีกทั้งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่นำไปปรับปรุงพัฒนาคลื่นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมมากขึ้นโดยเฉพาะการทำ Beamforming

 

โดยสิ่งที่มีความต้องการชัดเจนของ Ofcom คือ

 

1. การจำกัดการส่งสัญญาณวิทยุในคลื่น new total radiated power (TRP) in-block and out-of-block power limits ให้อยู่ในระดับที่้เหมาะสมกับจุดกระจายสัญญาณผ่าน AAS

2. Terminal power limits ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 25 dBm - 28 dBm

3. การกำหนดการย้ายคลื่นความถี่ใหม่เพิ่มเติม 3605 MHz และแทบวามถี่ใหม่ 3800 MHz และสูงกว่า

ข้อมูล  ofcom

User Avatar
Magawn
COMMENTS