11 มิ.ย. 2562 1,121 87

CAT ผนึกพันธมิตร รวม 41 ราย ร่วมทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC

CAT ผนึกพันธมิตร รวม 41 ราย ร่วมทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC

วิโรจน์  โตเจริญวาณิช  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับพันธมิตรทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 41 ราย โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการทดสอบเทคโนโลยี 5G ณ Digital Transformation Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและร่วมกันทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) ในพื้นที่ EEC โดยมีการทดสอบทั้งในห้องทดสอบ (Indoor) และการทดสอบภาคสนาม (Outdoor) โดยมีการติดตั้งเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 5G เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ ศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Testbed) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ทั้งนี้ ได้เริ่มมีการทดสอบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับ EEC แล้ว อาทิ การทดสอบการควบคุมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Industrial Robot) การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Motion Control) การพัฒนาระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน (Machine Monitoring System) และด้วยความสามารถของเทคโนโลยี 5G ทำให้อุปกรณ์ทดสอบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับ-ส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วในพริบตา พันธมิตรที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้กำกับดูแล (Regulator) กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telecom Operator) กลุ่มผู้ให้บริการซอฟท์แวร์และโซลูชั่น (Software and Solution Provider)

User Avatar
Yokekung
COMMENTS