24 พ.ค. 2562 1,631 111

CableLabs พัฒนา Dual Channel Wi-Fi รองรับความเร็ว 10 Gbps แบ่งเบา 5G และ Fiber

CableLabs พัฒนา Dual Channel Wi-Fi รองรับความเร็ว 10 Gbps แบ่งเบา 5G และ Fiber


เทคโนโลยี
Dual Channel Wi-Fi ไม่ได้สร้างมาเพื่อแข่งขันกับเทคโนโลยี 5G โดยทาง CableLabs ต้องเปลี่ยนความคิดมุมมองใหม่ว่า "ทั้ง 5G และ Wi-Fi เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้านการสื่อสารเดียวกัน"

ซึ่ง Dual Channel Wi-Fi จะเข้ามาช่วยเสริมแรงทำให้สามารถรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง 10 Gbps เสริมแรงเทคโนโลยี Cable และ 5G

Timeline ของ CableLabs เริ่มต้นที่

เวอร์ชั่น 1 เทคโนโลยี Wi-Fi 6 จะสามารถรับส่งสัญญาณที่ 1 Gbps

เวอร์ชั่น 2 เทคโนโลยี Wi-Fi 7 จะสามารถรับส่งสัญญาณที่ 5 Gbps

เวอร์ชั่น 3 เทคโนโลยี Wi-Fi รุ่นต่อไปจะสามารถรับส่งสัญญาณที่ 10 Gbps

โดยแผนการเปิดเทคโนโลยี Dual Channel Wi-Fi เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความว่องไวของสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วขึ้น, เวลาแฝงที่ต่ำ และความปลอดภัยสูง ทำให้ระบบมีความน่าถือสูงขึ้น การรับส่งสัญญาณไม่ต้องรอจังหวะกันและกัน โดยตัว Wi-Fi สามารถกำหนดค่าช่องสัญญาณได้ ซึ่งเป็นการส่งผลดีข้อ buffering, frame freezing, pixelation และ side effects ต่างๆ อีกด้วย

ซึ่งเป็นผลดีต่อการเล่นเกม หรือการดาวน์โหลดวิดีโอหรือข้อมูลต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

การยกระดับเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องความเร็วเพียงเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของเทคโนโลยีและการร่วมมือซึ่งกันและกัน

คาดว่าเทคโนโลยี Dual Channel Wi-Fi นี้จะเริ่มวางจำหน่ายได้ภายในปี 2020


ข้อมูล  broadbandtvnews  cablelabs  ncta  cablelabs

COMMENTS