14 พ.ค. 2562 1,342 190

ปี 2566 เตรียมพบ สถานีลอยฟ้า 5G ระบบ HAPS คาดขยายช่องสัญญาณกู้ภัยและพื้นที่ห่างไกล

ปี 2566 เตรียมพบ สถานีลอยฟ้า 5G ระบบ HAPS คาดขยายช่องสัญญาณกู้ภัยและพื้นที่ห่างไกล

โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบ High Altitude Platform (HAPS) ผ่าน HAPSMobile เป็นระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่แบบลอยฟ้า โดยผ่านธุรกิจ “ HAWK30” เครื่องบินไร้คนขับสำหรับระบบแพลตฟอร์มโทรคมนาคม โดยอยู่ในระดับความสูง 20 กิโลเมตร ที่ทำหน้าที่สามารถเชื่อมโยงเป็นสถานีฐานโทรคมนาคม เช่น ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา เกาะห่างไกลและประเทศกำลังพัฒนา หรือการช่วยเหลือกู้ภัย ทำให้พื้นที่ในบริเวณนั้นใช้งานโทรคมนาคมได้ 
สิ่งที่โครงการนี้ต้องแก้ไขคือการทำอย่างไรให้สัญญาณโทรคมนาคมครอบคลุมที่สุด แม้ว่ามีหลายสถานีฐานบนท้องฟ้า และต้องตระหนักถึงสภาพอากาศอีกด้วย ซึ่งทางระบบมีแผนในการพัฒนาระบบ 5G เพื่อกระจายสัญญาณในพื้นที่นั้นๆ

“ HAWK30” ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินไร้คนขับ ที่ใช้งานแพลตฟอร์มทางโทรคมนาคม บนชั้นฟ้า สตราโตสเฟียร์ มีความยาว 78 เมตร มีแผงโซลาร์เซลล์บนปีกเพื่อใช้เป็นพลังงาน มีใบพัดพัด 10 ตัว เฉลี่ยสามารถบินด้วยความเร็วเฉลี่ย 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถใช้งานได้ภายในปี 2566 และรุ่น “ HAWK50” สามารถบินได้สูงสุด 50 องศาเหนือและใต้เส้นรุ้ง
ด้วยระดับความสูงเหนือเมฆและมีแผงโซลาร์มารับด้วยนั้น ทำให้สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง บินได้นานเป็นระยะเวลาหลายเดือน เหมาะสำหรับติดตั้งได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่อบอุ่น

ข้อมูล  apnews  bloomberg  japantimes  satellitetoday  japantimes
User Avatar
Magawn
COMMENTS