10 พ.ค. 2562 6,019 687

เปิดตัววันแรก... สถานี 5G Digital TV ระบบ HPHT บนคลื่น 700 MHz ระยะ 60 กม. ที่ประเทศเยอรมนี

เปิดตัววันแรก... สถานี 5G Digital TV ระบบ HPHT บนคลื่น 700 MHz ระยะ 60 กม. ที่ประเทศเยอรมนี


ซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคนิค
5G high-power high-tower (HPHT) ส่งคุณภาพในคุณภาพภาพ HDTV ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ซ้อนทับกับโครงข่ายมือถือ ส่งผลให้การใช้งานไม่ซ้ำซ้อนกันสามารถออกอากาศระบบ 5G Broadcast ออกอากาศได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

 

ส่งผลดีทำให้เนื้อหารายการทีวีออกอากาศได้ทุกอุปกรณ์บน Super-Fast 5G network ซึ่งแนวความคิดระบบนี้เป็นแนวคิดการออกอากาศตั้งแต่ยุคระดับคุณภาพ HD โดยได้ทดลองการออกอากาศระบบ HPHT สามารถกระจายสัญญาณได้ไกลถึง 60 กิโลเมตร ซึ่งเหมาะกับการออกอากาศได้ไกลถึงพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่สำคัญรัฐบาลสามารถใช้ 5G Broadcast ในการเตือนภัยฉุกเฉินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องช่องสัญญาณเต็ม. ที่สำคัญทุกอุปกรณ์ iot  ที่รับสัญญาณทีวีได้ ถือว่าเป็นเครื่องทีวี. โดยที่ไม่แย่งอินเทอร์เน็ต 5G ทั่วไป (แยกให้ชัดเจน)
โดยใช้โครงสร้างเดิมกับการออกอากาศแบบ LTE Broadcas ซึ่งจะมีการซิงโครไนซ์กับสัญญาณ FeMBMS ส่งผ่าน IP-based video data stream ของเครือข่าย ในระบบ 12 UHF antenna บนเสาสัญญาณเทือกเขา Wendelstein ( a Single Frequency Network (SFN ))

 

โดยวิธีการรับคลื่นนี้สามารถทำได้โดยการแก้ไข-อัพเกรดเฟิร์มแวร์ กับอุปกรณ์รับสัญญาณ Internet of Things (IoT) ต่างๆ

 

อุปกรณ์การส่งสัญญาณ 5G Broadcast ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในรถยนต์ได้ ทำให้รับ-ส่งข้อมูลความบันเทิงได้จากภายในรถยนต์

 

การทดลองการออกอากาศจริงได้เริ่มทำที่ Kathrein, Telefónica Germany และ Bayerischer Rundfunk

 

HPHT ใช้แบนด์วิดธ์ 5 - 10 MHz โดยการส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปยังอุปกรณ์เครื่องรับทั้งสมาร์ทโฟน, IoT และอุปกรณ์ในรถยนต์

 

เทคนิคนี้เริ่มทดสอบอย่างจริงจังหลายพื้นที่ทั่วยุโรปเป็นที่เรียบร้อย โดยเมื่อวานนี้ ( 9 พฤษภาคม 2562 ) ประเทศเยอรมนีเปิดตัวทีวีผ่านการทดลองออกอากาศ 5G เป็นที่เรียบร้อย จัดเต็มเครื่องส่ง 100 kilowatts บริเวณเทือกเขา Wendelstein รัศมีสูงสุดถึง 60 กิโลเมตร ใช้คลื่นความถี่ 750-760 MHz ( ช่องสัญญาณ 56-57 ) ครอบคลุม Munich และ the Bavarian alpine region ภายใต้โครงการ 5G today ใช้จำนวน 12 module ความสูง 160 เมตร ใช้เคเบิลยาว 370 เมตร ระหว่างสถานีและเสาส่ง  (รูปดังกล่าวเป็นสถานี Ismaning )

 


ข้อมูล 5g-today  5g  broadbandtvnews  broadbandtvnews  IRTMediathek 

User Avatar
Magawn
COMMENTS