3 พ.ค. 2562 1,368 70

ก้าวสู่ยุคของ 802.11ax หรือจะถึงทางตันของ AP แบบ Dual 5GHz ?

ก้าวสู่ยุคของ 802.11ax หรือจะถึงทางตันของ AP แบบ Dual 5GHz ?

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเข้ามาของ 802.11ax (Wi-Fi 6) อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการออกแบบเครือข่ายไร้สายในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสังเกตคือ มาตรฐาน OFDMA อาจนำพาให้ถึงจุดจบของ Access Point (AP) แบบ Dual 5 GHz


ในระบบเครือข่ายไร้สาย เราไม่จำเป็นต้องใช้คลื่น 2.4 GHz มากเท่ากับ 5 GHz แต่ก็มีข้อจำกัดในจำนวนอุปกรณ์ เพราะขีดจำกัดของคลื่น 2.4 GHz นั้นมีช่องสัญญาณที่น้อยกว่า แต่ข้อดีคือ ระยะสัญญาณครอบคลุมกว้างไกลกว่า ประเด็นนี้เห็นได้ชัดขึ้นเมื่อมีการปรับระบบเครือข่ายในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง แทนที่จะปิดคลื่น 2.4GHz ในบาง AP อนุญาตให้สลับคลื่น 2.4GHz ที่ไม่ได้ใช้งาน มาให้บริการ 5GHz (ผ่านซอฟต์แวร์) ได้ ทำให้มีคลื่น 5GHz ใช้งานได้มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้จำนวน AP จำนวนมาก จึงมีปริมาณคลื่น 5GHz ใน 1 AP มากขึ้น ในจำนวน AP ที่เท่ากัน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดก็คือ คลื่น 5 GHz นั้นเป็นย่านที่ไม่ได้กว้าง เพราะธรรมชาติของ 802.11ac นั้นเหมาะกับการใช้งานในบางสถานการณ์ โดยจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าในย่านความถี่แคบ

ยกตัวอย่าง เช่น ย่าน 40 MHz เชื่อมต่อกับ 100 อุปกรณ์ สัญญาณแย่กว่า 20 MHz 2 ช่องสัญญาณ กับ 50 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ถึงแม้เครื่องที่เชื่อมต่อจะรับสัญญาณแย่กว่า แต่มีโอกาสในการรับส่งข้อมูลได้ดีกว่า โดยลดค่าการตอบสนอง latency, jitter และลดการรอหน่วงเวลา ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลดีขึ้น

เมื่อเราย้ายไปใช้ 802.11ax การออกแบบการเชื่อมต่อไร้สายนี้จะเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ OFDMA เปิดคลื่น 20 MHz ส่งไปยังเครื่องลูกข่ายสูงสุด 9 เครื่องในคราวเดียว เมื่อเทียบกับ 11ac สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ช่วยเพิ่มช่วงกว้างของคลื่น ทำให้สามารถใช้งานได้ 18 อุปกรณ์ บนย่าน 40 MHz และ 37 อุปกรณ์ บนย่าน 80 MHz ใน 1 อุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อได้ทุกย่านความถี่ โดยแผนก IT ไม่ต้องจัดการบริหารการเชื่อมต่อ ในช่วงที่มีการใช้งานหนาแน่น หากเทียบกับในปัจจุบัน เรามีความถี่ใน 1 ย่าน ที่สามารถใช้ช่องสัญญาณที่กว้างขึ้น แทนที่จะใช้ 2 ย่านความถี่ และสามารถให้บริการได้หลายเครื่องมากขึ้น เร็วขึ้น นั่นหมายความว่า 802.11ax AP สามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์เดิม ง่ายต่อ IT ลดความซับซ้อนและยืดหยุ่นต่อการจัดการเครือข่ายไร้สาย

networkworld

aruba networks

User Avatar
Yokekung
COMMENTS