1 พ.ค. 2562 3,665 184

กระทบ Telenor... ซิคเว่ชี้ Q1/2562 สั่งลดต้นทุน dtac หลังลูกค้าลด ลงทุน2300หนัก ส่งรายได้ออกไทย 19,812 ล้านบาท

กระทบ Telenor... ซิคเว่ชี้ Q1/2562 สั่งลดต้นทุน dtac หลังลูกค้าลด ลงทุน2300หนัก  ส่งรายได้ออกไทย 19,812 ล้านบาท

 

ประเทศบังคลาเทศและปากีสถาน มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่ม 1.3 ล้านหมายเลข และ 0.7 ล้านหมายเลข ยังคงมีผลประกอบการที่มีความมั่นคงและในประเทศพม่ามีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่ม 1.2 ล้านหมายเลข

 

มาเลเซีย มีจำนวนผู้ใช้งานลดลง 0.4 ล้านหมายเลข

 

สำหรับประเทศไทยทาง Telenor เน้นไปที่การปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีจำนวนการใช้งานข้อมูลสูงขึ้น

 

โดยทาง Telenor มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงองค์กรให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และปรับให้องค์กรเข้าสู่ยุคดิจิตอล

 - สิ่งที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย

คือจำนวนผู้ใช้งานโครงข่ายของ Telenor โดยเฉพาะ Q1 ปี 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2.0% ทะลุ 176 ล้านหมายเลข ซึ่งยังไม่นับจำนวนผู้ใช้งานของประเทศไทย ( dtac ) ลดลง 5 แสนหมายเลข ซึ่งหากรวม ทางกลุ่มจะมีจำนวนผู้ใช้งาน Telenor เพิ่มขึ้นเพียง 1.4% เท่านั้น เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่สูง

จำนวน 5 แสนหมายเลขของ dtac ที่หายไป คือเป็นสัดส่วนที่ลดลง 6% ของจำนวนเลขหมายที่เคยมีของ dtac แม้ว่ามีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเพียง 1 แสนรายเท่านั้น ส่งผลทำให้ตัว dtac เองรายได้เฉลี่ยต่อหมายเลข ARPU ลดลง

ส่งผลทำให้รายได้ EBITDA อยู่ที่ 11.2 พันล้าน (NOK) ซึ่งลดลง 3.5% เกิดจากที่ประเทศไทย ( dtac ) ต้องเช่าโครงข่าย 2300 MHz สูงถึง 325 ล้าน NOK หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 1,204 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการสร้างตัวโครงข่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 2500 แห่ง และติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเพื่อให้บริการ 4G ในย่าน 2300 MHz อีก 15000 แห่ง

ทำให้ทาง Telenor พยายามมุ่งเน้นในการลดต้นทุนโดยที่จับจ้องมาที่ประเทศไทยและสวีเดน โดยที่ประเทศจะต้องลดต้นทุนในเรื่องการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายการสร้างโครงข่าย 2300 ซึ่งประเทศไทย ( dtac ) ได้เช่าโครงข่าย CAT ในการลดต้นทุน

โดยรวมในปี 2562 ไตรมาส 1 จำนวนเลขหมายลดลง 6% ทำให้รายได้ EBITDA ลดลง 26% สาเหตุหลักมาจากจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้งานคลื่น 2300 MHz ของ TOT เป็นจำนวน 119 ล้าน NOK ส่วนนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทำให้ EBITDA อยู่ในระดับสัดส่วน 29%

dtac ทำรายได้ในกลุ่ม Telenor ปี 2562 ในไตรมาส 1 ของกลุ่มด้วยรายได้รวม 5.347 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 19,812 ล้านบาท

- EBITDA อยู่ที่ 1.677 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 6,213 ล้านบาท

- เงินลงทุนระบบ dtac อยู่ที่ 1.183 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 4,383 ล้านบาท

สรุปทั้งปี dtac หรือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 / 2562 dtac มีกำไรสุทธิ 1.4 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ใช้บริการรายเดือนยังคงเพิ่มขึ้นจากผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือน และแคมเปญอุปกรณ์ที่น่าสนใจต่างๆ EBITDA สำหรับไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 6.1 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนหลังการสิ้นสุดระบบสัมปทาน เช่น ต้นทุนค่าธรรมเนียม (Regulatory costs) ที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานกับ CAT และค่าโรมมิ่งบนโครงข่าย 2300MHz กับ TOT รวมถึงการจัดการต้นทุนที่ดีของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร EBITDA margin สำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 34.7 CAPEX ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 4.4 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 28% ของรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ารายได้จากการให้บริการจะลดลง ซึ่งเป็นผลจากโครงสร้างต้นทุนใหม่เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรกหลังการสิ้นสุดระบบสัมปทาน ซึ่งรวมถึงการลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBITDA – CAPEX) สำหรับไตรมาส 1/62 กลับมาเป็นบวกที่ 1.7 พันล้านบาท แม้ว่ายังมีการดำเนินการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ฐานะทางการเงินยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 1.3 เท่า และมีเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 1/62 จำนวน 1.28 หมื่นล้านบาท


รายละเอียดย้อนหลัง
ซิคเว่ชี้ 2561 Telenor ฟันรายได้ dtac ทั้งหมด 70,080 ล้านบาท ลงทุนกับไทยหนักที่สุดเน้นคลื่น 2300

dtac ส่งรายได้ Telenor ใน Q3/2018 สะสม(ไม่หัก) 54,977 ล้านบาท ชี้ไทยสิ้นสุดระบบสัมปทาน

dtac ส่งรายได้ก้อนใหญ่ Telenor สะสม 2 ไตรมาส 38,982 ล้านบาท ลงทุน 5,618 ล้านบาท

ข้อมูล  telenor  adslthailand  TelenorGroup

 

User Avatar
Magawn
COMMENTS