26 เม.ย. 2562 1,312 87

EnGenius Cloud AI เปิดให้บริการ FREE ผ่าน WiFi6 บริหารเน็ตถึง 10,000 AP

EnGenius Cloud AI เปิดให้บริการ FREE ผ่าน WiFi6 บริหารเน็ตถึง 10,000 AP
โดยในระบบ EnGenius Cloud มีความแตกต่างและก้าวหน้ามากกว่าบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานจาก FaaS มีความสามารถในการใช้งานในระดับ
Microseconds และบริหารจัดการความยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดและระบบ AI ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและดีไซต์ Wi-Fi ที่จะให้บริการ ดังต่อไปนี้


 
1. อุปกรณ์สามารถเชื่อต่อ Network บนพื้นฐานของระบบความปลอดภัยระดับสูงที่มีความน่าเชื่อถือ
2. สามารถควบคุม-ตรวจสอบการใช้งานในแต่ละบัญชีได้ พร้อมๆกันได้ 10,000 access pointsและมีระบบ  switches under one account. 
EnGenius Cloud มีระบบการรักษาความปลอดภัยหลากหลายระดับผ่าน 2 - factor authentication (TFA) ซึ่งเป็นระบบที่ปกป้องลูกค้าผู้ใช้งานได้ รับประกันความปลอดภัย 99.99% SLA ซึ่งมีเฟิร์มแวร์อัพเดตจากระยะไกลได้ทันที ทำให้สามารถบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้มหาศาล


 
ทั้งหมดนี้ทำให้ EnGenius Cloud AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของโครงข่ายรวมถึงการระบุสาเหตุของปัญหาได้ทันที รวมทั้งเครื่องมือ ezWifi Planner เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี 11ax และ 11ac รวมถึงช่องสัญญาณความเร็วระดับ Gbps


ข้อมูล 
prnewswire
User Avatar
Magawn
COMMENTS