12 เม.ย. 2562 3,044 124

บรอดแบนด์แห่งชาติ NBN ชี้ Cable แบบ FttP ผิดพลาดเทคนิคน้อยที่สุด พร้อมระงับ HFC เน็ตต้องแรงขั้นต่ำ 25 Mbps

บรอดแบนด์แห่งชาติ NBN ชี้ Cable แบบ  FttP ผิดพลาดเทคนิคน้อยที่สุด พร้อมระงับ HFC เน็ตต้องแรงขั้นต่ำ 25 Mbps

Fiber-to-the-premises (FttP) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ของบริษัทเครือข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN) (เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติออสเตเรีย ที่ทำให้ที่เป็นรวมสายโทรคมนาคมเพียงเจ้าเดียวและให้บริการกับผู้ให้บริการตรงๆ และ ประชาชน)


ที่ผ่านมาทางบริษัทได้รวบรวมและแจ้งรายละเอียดให้กับคณะวุฒิสภา พบว่าระบบโครงข่ายทางโทรคมนาคมมีข้อผิดพลาด 409,821 ครั้ง จากการลงทุนของงบประมาณปี 2017-2018

โดยในแง่ความสมบูรณ์แบบ Fiber-to-the-node (FttN) พบว่าเกิดปัญหาในการให้บริการ 216,000 ครั้งเครือข่ายผสมไฟเบอร์โคแอคเชียล (Hybrid Fibre-Coaxial) หรือ HFC พบปัญหา 84,300 ครั้ง และเทคโนโลยี FttP พบปัญหา 75,000 ครั้ง


ล่าสุดทาง NBN ได้เลือกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด คือระบบ Fiber แบบ fibre-to-the-curb (FttC) พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 81 ครั้ง หรือ fibre-to-the-basement (FttB) พบปัญหาทั้งหมด 6,800 ครั้ง และดาวเทียมพบปัญหาทั้งหมด 6,000 ครั้ง และระบบ fixed wireless พบปัญหา 21,000 ครั้ง


หากเรียงตามข้อผิดผลาดพบว่า จากมากสุดไปยังน้อยสุดเรียงลำดับต่อไปนี้ HFC, FttC, FttN, fixed wireless, FttB, satellite, และ FttP.

NBN ได้หยุดการให้บริการชั่วคราวกับ เครือข่ายผสมไฟเบอร์โคแอคเชียล ( Hybrid Fibre-Coaxial) หรือ HFC เนื่องจากเกิดข้ออผิดผลาดทางเครือข่ายมากที่สุด


ซึ่งที่ผ่านมาทาง NBN ได้ตั้งอีกบริษัทคือ NBN Co มาช่วยแก้ไขปัญหาเนื่องจาก บางครั้งต้องทำการเปลี่ยนระบบใหม่และทำการออกแบบโครงข่ายเทคโนโลยีใหม่รวมถึงการเปลี่ยนสายเคเบิลยาวๆ โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้สูงถึง 90%

NBN กล่าวว่าที่ผ่านมาการให้บริการ FttN ประมาณ 7.6% มีไม่สามารถทำความเร็วขั้นต่ำได้ 25 Mbps ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งจะต้องทำการย้ายระบบจาก ADSL

นอกจากนี้ความเร็วลดลง ยังไม่นับกับสาเหตุเช่นการติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ล้าสมัย


ข้อมูล  itnews  itnews  independentaustralia  zdnet  nbnco

User Avatar
Magawn
COMMENTS