3 เม.ย. 2562 2,165 152

อังกฤษเร่ง..ปรับปรุงโครงข่าย backhaul 5G และ Fiber เร็ว 100 Gbps รองรับโรงงานดิจิตอล IoT ถึง 5 พันแห่ง

อังกฤษเร่ง..ปรับปรุงโครงข่าย backhaul 5G และ Fiber เร็ว 100 Gbps รองรับโรงงานดิจิตอล IoT ถึง 5 พันแห่ง


โดยทาง
Cisco ได้ใช้เทคนิคการสร้างโครงข่ายทางอินเทอร์เน็ตเสมือนจริง Ethernet Virtual Private Network (eVPN) ซึ่งทำให้โครงข่ายของผู้ให้บริการเกิดความยืดหยุ่น ทำให้ผู้ให้บริการสามารถใช้งานได้ง่าย

ทาง Colt เรียกระบบนี้คือ IQ Network เป็นโครงข่ายที่อัจฉริยะ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว 100 Gbps เชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลมากกว่า 850 แห่งทั้งในยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือ เนื่องจากช่วยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ผู้ใช้บริการเครือข่าย Fiber เป็นหลักเพื่อให้รองรับเทคโนโลยี 5G รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ Multi-Access Edge Computing (MEC)

5G ไม่ใช้เป็นเพียงเรื่องโครงข่ายเล็กๆและมีความจุโครงข่ายที่รองรับข้อมูลอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากต้องมีการเชื่อมต่อโครงข่าย Fixed-lined network ได้อย่างไม่สะดุด ค่า faster speeds และ lower latency ต้องเสถียร การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณขนาดเล็กที่ต้องทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกได้ว่าสัญญาณมีความไร้รอยต่อซึ่งเป็นมากกว่า more fibre-based backhaul เพื่อรองรับ IOT จำนวนมากในอนาคตอีกด้วย

Colt แม้ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศอังกฤษต่อแต่ก็มองเห็นขึ้นความวุ่นวายของการอัปเกรดโครงข่ายให้เป็น 5G ซึ่งCityFibre และ Arqiva เร่งนำรองใน 15 กิโลเมตรแรกที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตหนาแน่นจะรีบปรับโครงข่ายดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมา BT ได้ปรับใช้เทคโนโลยี new synchronisation solution เพื่อให้ได้ความจุของโครงขายให้มากที่สุด โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเว็บไซต์หลัก 106 แห่ง และ เว็บต่างๆอีก 1,000 เว็บไซต์


BT ให้การอัพเกรดเครือข่ายเนื่องจากมีการปรับใช้เทคโนโลยีการซิงโครไนซ์ Oscilloquartz ความจุสูงในอนาคตที่ทำโดย ADVA (ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม) ใน 10 เว็บไซต์หลักเวลาฐาน 106 เว็บไซต์เวลาใต้ดินและเกือบ 1,000 เว็บไซต์ชั้น 1 ที่ ขอบเครือข่าย

วันที่ 1 เมษายน 2562 ทาง Cisco เริ่มให้แนว The Digital Factory ที่เป็นอุปกรณ์ IoT ที่กำลังทำการเชื่อมต่อทุกๆอุปกรณ์ในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้ โรงงานดิจิตอลมีความปลอดภัยสูง ระบบความปลอดภัยที่ดีและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นโรงงานสิ่งทอ โดยโรงงานนี้จะค่อยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาง Cisco ได้จับมือกับพันธมิตรมากกว่า 5000 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล  5g  5g  sonarthekdi  cisco

User Avatar
Magawn
COMMENTS