26 มี.ค. 2562 2,643 281

ล่าสุด T-Mobile เริ่มทดสอบ "เน็ตบ้านไร้สาย 4G LTE" ปูทางลูกค้าใช้ 5G โดยไม่ต้องเดินสายเข้าบ้าน

ล่าสุด T-Mobile เริ่มทดสอบ
การนำร่องการให้บริการ wireless home internet service เป็นการส่งมอบความสุขผ่านโครงข่าย 4G LTE ให้เต็มพลังก่อนเข้าสู่ยุค 5G เมื่อทาง T-Mobile มีฐานลูกค้าที่พร้อมแล้วก็สามารถโยกย้ายให้ลูกค้าใช้บริการ 5G ได้อย่างรวดเร็ว
 
การให้บริการ wireless home internet service ทาง T-Mobile ระบุความเร็วสูงสุดที่ 50 Mbps ซึ่งเป็นความเร็วที่รับได้ ไม่ช้าจนเกินไป ซึ่งหลังจากการให้บริการ 5G จะทำให้โครงข่ายสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตบนความเร็ว 100 Mbps


 
ตั้งเป้าปี 2562 ต้องมีลูกค้า 50,000 ครัวเรือนในพื้นที่ชนบท
 
โดยปกติผู้บริโภคบรอดแบนด์หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านของ T-Mobile มีค่าเฉลี่ยในการใช้บริการ 80 เหรียญดอลล่าสหรัฐต่อเดือน หรือ 960 เหรียญดอลล่าสหรัฐต่อปี ซึ่งทำให้พื้นที่ชนบทมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว


 
ที่ผ่านมาทาง theverge ได้แสดงความคิดเห็นในการเปิดให้บริการครั้งนี้ ซึ่งทุกอย่างรอการควบรวมกิจการให้เสร็จสิ้นระหว่าง Sprint และ T-Mobile เพื่อทำให้การให้บริการ wireless home internet service ที่ให้คลื่น 5G เป็นไปได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงของความล่าช้าของเทคโนโลยี 5G เพราะยังไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่จะควบรวมกันอย่างชัดเจน จึงทำให้ตลาด wireless home internet service โตช้า
 
สาเหตุของการควบรวมกิจการของ T-Mobile เนื่องจากต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชนบท เบื้องต้นทาง Federal Communications Commission (FCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมได้อนุมัติข้อตกลง เพื่อให้สามารถขยายการให้บริการให้กว้างไกลถึงระดับชนบทให้ได้


 
ทาง T-Mobile เริ่มส่งคำเชิญชวนในบางพื้นที่ที่พร้อมให้บริการ wireless home internet service ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จำกัด โดยโครงการนี้ไม่ผูกมัดสัญญา โดยผู้ใช้บริการต้องมีเร้าเตอร์ (LTE receiver/router) เพื่อเชื่อมต่อและการตั้งค่าให้ใช้งานประจำที่

ข้อมูล  
telecomlead  theverge  t-mobile  cathbysgod  slashgear
User Avatar
Magawn
COMMENTS