25 มี.ค. 2562 2,220 254

Huawei โชว์ Huawei Wi-Fi ความเร็ว 10 Gbps พร้อม PoE ตัวจริง.... หนักเกือบ 2 กิโลกรัม ในงาน IEEE ในไทย

Huawei โชว์ Huawei Wi-Fi ความเร็ว 10 Gbps พร้อม PoE ตัวจริง.... หนักเกือบ 2 กิโลกรัม ในงาน IEEE ในไทยโดยทางเจ้าหน้าที่ Huawei ในนำเข้ามาในรูปแบบองค์กรในประเทศไทย เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถใช้ Wi-Fi ได้อย่างไม่สะดุดและเต็มประสิทธิภาพ รองรับพนักงาน 100-400 คน พร้อมกันภายใน 1Access โดยที่พนักงานเดินไปไหนทางรับก็จะจัดสัญญาณช่องพิเศษ ให้กับพนักงานคนนั้น และยิ่งติดตั้ง Huawei X-Gen Wi-Fi AP7060DN หลายตัวก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทาง Huawei X-Gen Wi-Fi เป็น Wireless Networking ที่รองรับความเร็วที่ 10 Gbps รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 หรือ 802.11ax ซึ่งรองรับการเสริมแรง 5G ในอนาคต อย่างแน่นอน การรองรับ 1024 QAM, การรองรับ 8×8 MU-MIMO, การใช้ OFDMA, การรองรับ MU-MIMO ได้ทั้งสำหรับ Downlink และ Uplink, การรองรับ Trigger-based Random Access, การรองรับ Spatial Frequency Reuse, การรองรับ 2 NAV

ด้านหลังมีช่องเสียบอุปกรณ์ 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง Console , GE/PoE_IN และ 5/2.5 GE/PoE_IN ซึ่งเป็นช่องที่รองรับระบบการเชื่อมต่อความเร็ว 10 Gbps ในอนาคต


ทำให้สามารถรองรับระบบ Internet of Things (IoT) ทั้งอุปกรณ์การเปิดไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบ เช่น กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ ระบบการจดจำใบหน้า เป็นต้น ภายในองค์กรได้อย่างมหาศาลadslthailand ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ Huawei ในการจัดจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งได้รับคำตอบว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นตัวโชว์เท่านั้น เพื่อให้มองเห็นภาพในระบบการเชื่อมต่อ IoT ทั้งการเชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิพย์และอุปกรณ์อื่นๆภายในบ้านเท่านั้น ทำให้สามารถบริหารจัดการปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น

User Avatar
Magawn
COMMENTS