3 มี.ค. 2562 2,326 289

(รายงานฉบับเต็ม) nPerf เผยผลทดสอบประสิทธิภาพและวัดความเร็วอินเทอร์เน็ต Fixed Internet ในประเทศไทย ปี 2018

(รายงานฉบับเต็ม) nPerf เผยผลทดสอบประสิทธิภาพและวัดความเร็วอินเทอร์เน็ต Fixed Internet ในประเทศไทย ปี 2018

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 20191. สรุปผลการทดสอบประจำปี 2018

1.1 nPerf score รวมการทดสอบจากทุกเทคโนโลยี

ค่าสูงที่สุด คือค่าที่ดีที่สุด

AIS คว้ารางวัล The Best Fixed Internet Performances ในปี 2018

1.2 วิธีการทดสอบ

ในปี 2018 ผู้ใช้ nPerf ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพและวัดความเร็วอินเทอร์เน็ต จำนวน 8,237,462 ครั้ง ในประเทศไทย ในจำนวน 5 โอเปอเรเตอร์ (ISP)

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 nPerf ได้กำหนดวิธีการทดสอบใหม่ ในการทดสอบและวัดประสิทธิภาพ ISP ดังเช่นที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายมือถือ (mobile networks) โดยได้คิดคำนวณจากการ download, upload และ latency โดยคะแนน 2/3 ของผลการ Download จะถูกนำมาคำนวณด้วย

วิธีการทดสอบแบบใหม่นี้ อาจส่งผลกระทบต่ออันดับในการให้คะแนน เพราะเราเชื่อว่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ดี ไม่ได้พิจารณาเพียงการ download แต่รวมไปถึงความเร็วในการ upload และ latency ด้วย

ค่าเฉลี่ย Download เพิ่มขึ้น 46% และมีอัตรา 53 Mb/s ในปี 2018
ค่าเฉลี่ย Upload เพิ่มขึ้น 70% และมีอัตรา 26 Mb/s

AIS คว้ารางวัล Best Network Global Performance ในปี 2018
AIS ครองแชมป์ด้าน performances การใช้เชื่อมต่อ Fixed Internet โดยมีจุดเด่นเรื่องของ latency และมีการ download ที่ดี

CAT คว้ารางวัล Best Upload Speed

CAT Telecom ได้รับการยกย่องในเรื่องของ upload ดีเยี่ยม 39.56 Mb/s นำโด่งจากคู่แข่ง (รองลงมาคือ 3BB มีความเร็วอยู่ที่ 30.22 Mb/s)

ในขณะที่ 3BB คว้ารางวัล Best download speed ในปี 2018

เมื่อเทียบกับปี 2017, 3BB มีคะแนนดาวน์โหลดดีที่สุดในประเทศไทย แต่น่าเสียดายว่า เรื่อง Latency และ upload นั้น ทำคะแนนในส่วนนี้ได้ไม่ดีนัก

2 ผลการทดสอบโดยรวม รวมทุกเทคโนโลยี

2.1 การจัดเก็บข้อมูลการทดสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018 มีจำนวนการทดสอบทั้งสิ้น 8,237,462 ครั้ง ซึ่งมีการกรองการทดสอบที่สำเร็จ ดังนี้

ผลการทดสอบแบ่งตามผู้ให้บริการ

2.2 Download speed

ในปี 2018 ค่าเฉลี่ยในการดาวน์โหลดในประเทศไทย อยู่ที่ 53 Mb/s

ค่าสูงสุด คือค่าที่ดีที่สุด

จากการทดสอบโดยรวม 3BB มีอัตราการดาวน์โหลดดีที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการในปี 2018

ค่าเฉลี่ยของผู้ให้บริการ หรือ ISP มีความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับปี 2017

AIS และ CAT Telecom ทำคะแนนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเพิ่มขึ้น +26 Mb/s และ +23 Mb/s ตามลำดับ

 ค่าสูงสุด คือค่าที่ดีที่สุด

กราฟด้านบนนี้ แสดงประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในการรักษาอัตรา download ในช่วงระยะเวลาของแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับการโหลดของเครือข่าย (จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

ทุก ISP มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างน่าพอใจในด้านการ download ตลอดทั้งปี

ค่าสูงสุด คือค่าที่ดีที่สุด

กราฟด้านบนนี้ แสดงประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในการรักษาอัตรา download ในช่วงระยะเวลาชั่วโมง / วัน ขึ้นอยู่กับการโหลดของเครือข่าย (จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

เห็นได้ชัดว่า ทุกผู้ให้บริการ มีค่าดาวน์โหลดลดลงในช่วงหัวค่ำของวัน

2.3 Upload speed

ในปี 2018, ค่าเฉลี่ยในการ upload ของประเทศไทยอยู่ที่ 26 Mb/s

 

ค่าสูงที่สุด คือค่าที่ดีที่สุด

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบโดยรวม CAT Telecom มีประสิทธิภาพในการ upload ดีที่สุดในปี 2018

โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ให้บริการทำความเร็วในการอัพโหลดสูงขึ้น 70% เมื่อเทียบกับปี 2017

AIS และ CAT Telecom ทำคะแนนได้ดีขึ้น โดยมีความเร็วเพิ่มขึ้น +15 Mb/s และ +23 Mb/s ตามลำดับ

ค่าที่สูงที่สุด คือค่าที่ดีที่สุด

กราฟด้านบนนี้ แสดงประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในการรักษาอัตรา upload ในช่วงระยะเวลาของแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับการโหลดของเครือข่าย (จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

ทุก ISP มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างน่าพอใจในด้านการ upload ตลอดทั้งปี

2.4 Latency

ในปี 2018 ค่าเฉลี่ยความหน่วงเวลา latency ในประเทศไทย เท่ากับ 22 ms

ค่าต่ำที่สุด คือค่าที่ดีที่สุด

ภาพรวมจากการทดสอบ AIS มีคะแนนเฉลี่ย latency ดีที่สุดในปี 2018

 ค่าต่ำที่สุด คือค่าที่ดีที่สุด

จากกราฟ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของค่าหน่วงเวลา latency ในช่วงเวลาของเดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครือข่ายในช่วงเวลาต่างๆ (จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) 

2.5 nPerf score รวมทุกการทดสอบ

คะแนน nPerf score จะรวมผลออกมาเป็น nPoints ซึ่งสะท้อนภาพรวมของคุณภาพการเชื่อมต่อ โดยวัดประสิทธิภาพจากการใช้งาน (2/3 Download + 1/3 Upload) และ latency ซึ่งจะนำค่าเหล่านี้มาใช้คำนวณตามสัดส่วนเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้

ดังนั้น คะแนนนี้ จะสะท้อนคุณภาพการเชื่อมต่อจากการใช้งานจริงของผู้ใช้จริงที่ทดสอบทั้งหมด 

ค่าสูงที่สุด คือค่าที่ดีที่สุด

AIS ครองแชมป์ The Best Fixed Internet performances ในปี 2018

3 เกณฑ์การทดสอบ

3.1 วิธีการทดสอบ

nPerf บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีที่ www.nPerf.com

ทุกคนสามารถใช้งาน nPerf ได้ฟรี เพื่อวัดประสิทธิภาพและความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งผลการทดสอบจากผู้ใช้ทุกคน จะถูกนำมาคำนวณในคะแนนรายงานการทดสอบนี้ 

นอกจากนี้ ผลการทดสอบ nPerf ที่อยู่บนเว็บไซต์ของพันธมิตร nPerf ก็จะถูกนำมารวมในรายงานนี้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น รายงานของ nPerf จึงมาจากผลการทดสอบที่สะท้อนประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

3.2 Speed and latency tests

3.2.1 วัตถุประสงค์และการทดสอบความเร็ว และ latency

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ nPerf Speed Test เพื่อวัดประสิทธิภาพในการรองรับการเชื่อมต่อสูงสุดของเครือข่ายในแง่ของการโอนถ่ายข้อมูล (data rates) และ latency

ในการทดสอบ nPerf ได้มีการจำลองการเชื่อมต่อ multiple connections เพื่อวัดประสิทธิภาพแบนด์วิธในการใช้งาน โดยวัดความเร็วเฉลี่ยตามเงื่อนไขของการทดสอบ 

ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพความเร็ว สะท้อนความสามารถสูงสุดในการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการ ซึ่งผลการทดสอบ อาจไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพในการใช้งานจริงของผู้ใช้ ภายใต้การใช้งานในภาวะปกติ เนื่องจากเป็นการทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์ของ nPerf

การวัดประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลของเครือข่าย โดยเฉพาะการใช้งานของผู้ใช้ มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมาก ดังนั้น การเชื่อมต่อผ่าน fiber, WiFi หรือ Power-Line อาจลดทอนประสิทธิภาพในการใช้งานลงไป อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการทุกรายในตลาด พยายามแสดงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อให้โปร่งใสและไม่มีการลำเอียงในการทดสอบ นอกจากนี้ ผู้ใช้ก็มักต้องการการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว จึงเลือกการเชื่อมต่อผ่านสาย เพื่อความเร็วในการเชื่อมต่อที่สูงกว่า

3.2.2 nPerf servers

เพื่อการวัดประสิทธิภาพในการใช้งานแบนด์วิธอย่างเต็มที่ตลอดเวลา nPerf อ้างอิงการใช้งานเครือข่ายโดยมีการตั้ง servers เพื่อใช้ทดสอบโดยเฉพาะ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ nPerf ได้ติดตั้ง dedicated servers ตรงในผู้ให้บริการในประเทศไทยคือ 3BB, AIS, TOT และ True Internet เพื่อการวัดประสิทธิภาพที่แม่นยำและน่าเชื่อถือที่สุด

ปริมาณแบนด์วิธของประเทศไทย มีขนาดใหญ่ถึง 350 Gb/s !

3.3 การกรองผลการทดสอบ

การทดสอบ ได้มีการตรวจสอบ ความโปร่งใสของการทดสอบทั้งแบบอัตโนมัติและแมนนวล เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทดสอบซ้ำๆ และลดความเสียเปรียบในการทดสอบที่ผิดปกติ  (เช่น การทดสอบด้วยโรบอต และการทดสอบปริมาณมากๆ...)

การทดสอบที่เชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูล่าร์ (2G, 3G, 4G) จะถูกกรองออกในการทดสอบนี้

4 คุณเองก็มีส่วนร่วมในการทดสอบของ nPerf ได้!

การเข้าร่วมการทดสอบ สามารถทดสอบผ่านเว็บไซต์ www.nperf.com ส่วนการทดสอบบนมือถือ สามารถใช้แอปพลิเคชั่น nPerf ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน Apple AppStore สำหรับ iPhone และ iPad และบน Google Play สำหรับมือถือและแท็บเล็ต Android รวมไปถึง Windows Store สำหรับอุปกรณ์ Windows Phone และ Windows Mobile 

5 การขอรายงานการทดสอบอย่างละเอียด และการติดต่อ

หากคุณต้องการผลการทดสอบอย่างละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเป็น raw data รวมไปถึงการทดสอบอื่นๆ สามารถติดต่อ nPerf ผ่าน www.nPerf.com หรือเมนู "Contact Us" บนแอปพลิเคชั่น nPerf

หมายเลขโทรศัพท์: +33 482 53 34 11
ที่อยู่: nPerf SAS, 87 rue de Sèze, 69006 LYON, France
nPerf Facebook – Twitter – InstagramBlog nPerf  

อ่านรายงานฉบับเต็ม (PDF - ภาษาอังกฤษ)

User Avatar
Yokekung
COMMENTS