28 ก.พ. 2562 1,020 330

รัฐบาลเกาหลีใต้.. อนุมัติเลขหมาย 5G หมวด 011, 016 เรียบร้อย พร้อมปิดตำนาน 2G CDMA ที่ใช้งาน 23 ปี สิ้นปีนี้

รัฐบาลเกาหลีใต้.. อนุมัติเลขหมาย 5G หมวด 011, 016 เรียบร้อย พร้อมปิดตำนาน 2G CDMA ที่ใช้งาน 23 ปี สิ้นปีนี้


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (
MIC) ประกาศเรื่องอนุญาตการเปิดให้บริการกลุ่มหมายเลข 5G ในหมวด 011, 016 ซึ่งเคยเป็นหมวดการการให้บริการ 2G ในอดีต

การให้บริการหมวดใหม่ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ 3G, 4G LTE และ 5G

การแก้ไขกฏหมายในการจัดระเบียบเลขหมายในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถโอนย้ายเลขหมายให้สามารถใช้การ 3G, 4G LTE และ 5G ได้อย่างต่อเนื่องในหมวดเดียว


การแก้ไขครั้งนี้เพื่อรองรับเลขหมายที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในยุค 5G จึงมีการเตรียมหมวด 011, 016, 017, 018, 019 ฯลฯ แล้วตามด้วย 8 ตัวท้ายของผู้ใช้งาน แต่เบื้องต้นอนุมัติให้โอนย้ายแค่ 011, 016 ก่อนเท่านั้น

สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มหมายเลข 010 เป็นกลุ่มที่ใช้บริการ 2G ซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ใช้งานอยู่ที่ 528,000 เลขหมาย ซึ่งหากไม่เปลี่ยนหมวดใหม่ทางระบบก็จะปิดให้บริการ 2G อีก 30 มิถุนายน 2564

ทางผู้ให้บริการจึงทำการกระตุ้นลูกค้าเดิมกลุ่มนี้ให้เปลี่ยนกลุ่มใหม่เลขในการให้บริการ โดยการลดแลกแจกแถม ทั้ง SK Telecom และ LG U +

ที่สำคัญภาครัฐไม่สามารถส่งข่าวภัยพิบัติผ่านระบบ 2G ได้ ผู้ใช้งานจะได้รับบริการนี้ต้องใช้ระบบ 3G ขึ้นไป นอกจากนี้ทางรัฐบาลมองว่า การเพิ่มหมายเลขถือเป็นเรื่องของการเตรียมการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ IoT ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

รัฐบาลยืนยันอีกครั้ง ผู้ใช้ 2G ที่ยอมเปลี่ยนกลุ่มหมายใหม่ เมื่อมีสายเข้าหมายเลขเดิม สายนั้นจะถูกโอนไปยังหมายเลขใหม่ เป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง 2 ปี อย่างแน่นอน


ทาง SK Telecom ผู้ให้บริการอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ ได้กระตุ้นผู้ใช้งาน 2G แรงที่สุด โดยออกมาประกาศว่า สิ้นปีนี้ ถึงเวลาหยุดให้บริการระบบ 2G หลังจากที่ให้บริการมายาวนานมากกว่า 23 ปี เนื่องจากเครื่องที่ล้าสมัยและอุปกรณ์ 2G ในระบบ CDMA ก็มีค่าบำรุงแพง


สิ้นปี 2018 ที่ผ่านมา SK Telecom ระบุว่า มีผู้ใช้งาน 2G ที่อยู่ในระบบมีจำนวนสูงถึง 910,000 หมายเลข

ทาง SK Telecom จึงออกมาสนับสนุนค่าบริการ 300,000 วอน ยิ่งเป็นผู้ใช้บริการรายเดือนลดค่าบริการถึง 70% ต่อเนื่อง 24 เดือน

ข้อมูล news.mk  fnnews  it.chosun  post.naver

User Avatar
Magawn
COMMENTS