26 ก.พ. 2562 1,324 592

AIS คว้ารางวัล The Best Fixed Internet Performances ในปี 2018 จาก nPerf

AIS คว้ารางวัล The Best Fixed Internet Performances ในปี 2018 จาก nPerf

จากการทดสอบประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตแบบ Fixed Broadband หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าเน็ตบ้าน ของประเทศไทยในปี 2018 นั้น AIS คว้ารางวัล the best fixed Internet performances in 2018

โดยในปี 2018 ผู้ที่ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่าน nPerf ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพและความเร็วอินเทอร์เน็ตจำนวน 8,237,462 การทดสอบในประเทศไทย โดยมีผู้ให้บริการในประเทศไทยทั้งหมด 5 ราย ซึ่งวัดผลเช่นเดียวกับ Mobile ก็คือ คำนวณจาก score ที่มีการทดสอบ download, upload และ latency โดยมีเงื่อนไขคือ Download ถูกนำมาคำนวณ 2/3 ของ score 

ค่าเฉลี่ยของการ Download เพิ่มขึ้น 46% และมีอัตรา 53 Mb/s ในปี 2018

ค่าเฉลี่ยของการ Upload เพิ่มขึ้น 70% และมีอัตรา 26 Mb/s

AIS ครองความเป็นเจ้าตลาดเน็ตบ้านในแง่ของ performances โดยมีค่า latency ดีที่สุด (ค่าต่ำที่สุด คือดีที่สุด) รวมไปถึงทำคะแนนดาวน์โหลดได้ดี

ในขณะที่ CAT Telecom ทำคะแนน upload ได้อย่างยอดเยี่ยมที่ 39.56 Mb/s ทิ้งห่างจากคู่แข่ง (รองลงมาคือ 3BB ที่ 30.22 Mb/s) จึงเป็นลำดับที่ 2

ย้อนกลับไป ในปี 2017 3BB ทำคะแนน Best Download ดีที่สุด แต่แชมป์ก็ถูกโค่นลงด้วยผล Latency และ upload

อ่านรายงานฉบับเต็ม

User Avatar
Yokekung
COMMENTS