21 ก.พ. 2562 3,383 175

Samsung Galaxy S10 มี Wi-Fi 6 รุ่นแรกของโลก ไทยเตรียมจำหน่าย Wi-Fi 6 Enterprise เมษายนนี้

Samsung Galaxy S10 มี Wi-Fi 6 รุ่นแรกของโลก ไทยเตรียมจำหน่าย Wi-Fi 6 Enterprise เมษายนนี้

โดย ‘intelligent Wi-Fi’ รองรับสัญญาณคลื่น 2.4 GHz และ 5 GHz จะทำหน้าที่ในการตัดสลับระหว่าง Wi-Fi 6 กับ Faster LTE อย่างราบรื่นและมีความปลอดภัยสูง WPA3 ในระหว่างตัดสลับสัญญาณ


ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จทาง
Samsung Galaxy S10 ใช้ซิป BCM4375 ผลิตโดย Broadcom มีคุณลักษณะสำคัญคือ

Support for 2-streams of Wi-Fi 6

Bluetooth 5 including Low-Energy Long Range (LELR)

Real Simultaneous Dual-Band (RSDB)

1.43 Gbps Wi-Fi PHY Rate

1024 QAM Modulation

OFDMA

MU-MIMO

ที่สำคัญ Samsung Galaxy S10 ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นตัวแทนของเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ทำให้ผู้บริโภคได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีการสื่อสารนี้ เช่น การรับส่งสัญญาณ Wi-Fi 6 จากที่บ้าน หรือ สำนักงาน

พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลต่อการเลือกซื้อ Router Wifi ในอนาคตอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาทางประเทศสหรัฐอเมริกา อย่าง US cable ได้ชูจุดขายเรื่องเป็นผู้ให้บริการเคเบิลที่ให้บริการ Wi-Fi 6 รวมถึง KDDI ของประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัวตามมา

ที่ผ่านมาปี 2561 เริ่มให้บริการ Wi-Fi 6 เชิงพาณิชย์ที่ สนามกีฬา NFL ในสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา


สำหรับประเทศไทย ทาง adslthailand ได้สอบถามไปยัง บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้าอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายของประเทศไทย ระบุว่า ได้เตรียมจัดจำหน่ายอุปกรณ์ Wi-Fi 6 สำหรับกลุ่มองค์กร ( Enterprise ) ประมาณเมษายน ปี 2562 เป็นต้นไป

มูลค่า  wifinowevents  pocketnow  redeszone  globenewswire  nvkinter  engadget theverge

User Avatar
Magawn
COMMENTS