14 ก.พ. 2562 916 119

ViaSat-3 ลงนามกับ Boeing ให้บริการดาวเทียม 5G แนะทั่วโลกคลื่น 28GHz ควรเว้นให้กับดาวเทียม

ViaSat-3 ลงนามกับ Boeing ให้บริการดาวเทียม 5G แนะทั่วโลกคลื่น 28GHz ควรเว้นให้กับดาวเทียม
เป้าหมายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ Gbps ในราคาที่ไม่แพง ครอบคลุมประชากรหลายพันล้านคน ตัวดาวเทียมมีแบนด์วิธที่มีความกว้างขวางขึ้น โดยจะเปิดตัวภายในสิ้นปี 2565 พร้อมกับการจับมือการให้บริการกับกลุ่ม Wi-Fi ชุมชนอีกหลายเจ้า


Viasat มีความต้องการยึดคลื่น 28GHz เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมเข้าร่วมการประมูล telcos โดยเฉพาะประเทศออสเตรีย เนื่องจากมีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก


คลื่นความถี่ 28GHz (27.5GHz ถึง 29.5GHz) มีความจุสูงที่สุดของโลก เหมาะสมกับการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมหาศาล ดังนั้นควรสงวนสิทธิให้กับดาวเทียมทั่วโลก โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียต่างก็ดำเนินการสงวนคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกัน
 
การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ดาวเทียมสามารถให้บริการ 5G ได้อย่างไม่มีปัญหาแม้ว่าที่ผ่านมาคลื่น 28 GHz มีการประมูลคลื่น 5G ในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แต่เป็นเพียงการใช้งานระยะสั้นเท่านั้น
 
ที่ผ่านมาในประเทศออสเตรเลีย มีแผนในการใช้งานคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 26GHz เพื่อใช้กับเทคโนโลยี 5G
 
User Avatar
Magawn
COMMENTS