13 ก.พ. 2562 1,576 242

ยุโรปแจกฟรี.. Powerline รูปแบบใหม่ส่งสัญญาณผ่านสายไฟ ผสาน Wave 2 สตรีมมิ่ง VR 4K ตรง 80 Mbps

ยุโรปแจกฟรี.. Powerline รูปแบบใหม่ส่งสัญญาณผ่านสายไฟ ผสาน Wave 2 สตรีมมิ่ง VR 4K ตรง 80 Mbps

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านอาจไม่เป็นระบบเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ถึงจุดหมาย
 
ล่าสุดจากการศึกษา powerline (PLC) โดย devolo ได้พัฒนาระบบ PLC ในรูปแบบใหม่โดยใช้ชื่อเรียกว่า the new G.hn power-line communications standard ซึ่งมีความสามารถเพิ่มเติมจากเดิมอย่างHomePlugAV2 โดยการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งตรงๆระหว่างอุปกรณ์ด้วยความเร็วสูงถึง 80 Mbps ซึ่งไกล้เคียงกับการส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ PLC ถึง 85%
 
อุปกรณ์ PLC ที่มีเทคโนโลยี the new G.hn สามารถรับส่งข้อมูลระหว่าง VR 4k ได้เกือบ 90% จะต้องส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่จะทำการสตรีมมิ่งในระดับคุณภาพ 4k VR ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 80 Mbps ผ่านระบบ WiFi ทำให้โดยรวมรองรับความเร็วที่ 2400 Mbps


 
นอกจากนี้อุปกรณ์ต้องมีความสามารถหาช่องทางสำรอง ในการเชื่อมต่อ PLC ระหว่างกัน หากการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านมีหลายระบบ โดยครั้งนี้ใช้สัญญาณ Wi-Fi ในรูปแบบ the new G.hn Wave 2-based มีหน้าที่ในการรับ-ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วยเหลืออุปกรณ์ระหว่างกัน
 
ผลการทดสอบของเทคโนโลยีนี้ มีตัวแปรที่สำคัญที่สุดคือสัญญาณรบกวนสายไฟฟ้าเป็นค่าความแปรปรวนที่สำคัญ เช่น การที่ที่ผู้บริโภครับชม VDO คุณภาพ 4k VR จะต้องทำการสตรีมมิ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวน 80 Mbps แต่ต้อง +/- ค่าความแปรปรวนของสัญญาณจากสายไฟ 20 Mbps ดังนั้น the new G.hn Wave 2-based จะส่งสัญญาณช่วยเหลืออุปกรณ์ระหว่างกันหรือกรณีการที่ผู้บริโภครับชม VDO คุณภาพ 8K จะต้องทำการสตรีมมิ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวน 50 Mbps แต่ต้อง +/- ค่าความแปรปรวนของสัญญาณจากสายไฟ 15 Mbps ดังนั้น the new G.hn Wave 2-based จะส่งสัญญาณช่วยเหลืออุปกรณ์ระหว่างกัน
 
การส่งสัญญาณระหว่างกันช่วยเหลือกันระหว่างสายไฟฟ้ากับสัญญาณ the new G.hn Wave 2-based ทำให้รับส่งสัญญาณได้ดีกว่าเดิม
 
โดยระบบ Wi-Fi บ้านที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์ PLC เป็นที่นิยมอย่างมากในแถบยุโรป โดยเทคโนโลยีนี้ใช้งานกันเป็นระยะเวลายาวนาน ราคาสมเหตุสมผลและติดตั้งง่าย กระจายสัญญาณได้ทั่วบ้านรูปแบบการให้บริการในหลักนี้เป็นเป็นที่นิยมในประเทศเยอรมันและยุโรปส่วนใหญ่ และที่สำคัญมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อย่าง telenet , Both KPN และ Ziggo-Vodafoneในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็ให้ลูกค้ายืมใช้อุปกรณ์ดังกล่าวฟรี เพิ่มแก้ไขสัญญาณ Wi-Fi อ่อนภายในบ้านและในห้องพัก

ข้อมูล  
techbuzzireland  wifinowevents  telenet  adslzone devoloAG
User Avatar
Magawn
COMMENTS