5 ก.พ. 2562 3,788 1,548

นิวซีแลนด์ ชาติแรกใช้เน็ตบ้าน 10Gbps ผ่านไฟเบอร์ XGS-PON พร้อมอัพ VSDL2 ให้เร็วกว่าเดิม 130Mbps

นิวซีแลนด์ ชาติแรกใช้เน็ตบ้าน 10Gbps ผ่านไฟเบอร์ XGS-PON  พร้อมอัพ VSDL2 ให้เร็วกว่าเดิม 130Mbps

โดยความเร็วดังกล่าวทางบริษัทได้เพิ่มความเร็วให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผ่านโครงข่าย Fiber
 
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ให้บริการที่ซื้อความจุโครงข่ายอินเทอร์เน็ตก็เข้าร่วมให้บริการเช่นกันเช่น 2degrees, Vocus Communications, 2Talk, Kordia, Orcon, Slingshot, Trustpower, และ Stuff Fibre โดยดำเนินการเสนอขายปลีกต่อไป

การให้บริการ 10Gbps เป็นการให้บริการ Fiber ในระบบ XGS-PON ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในโลก หรือ " he fastest broadband services available on the planet"

ซึ่งการ upgrade โครงข่ายครั้งนี้ทางผู้ให้บริการใช้ Nokia ในการพัฒนา โดยทดสอบผ่านบ้านลูกค้าจริงเป็นจำนวน 30 รายในบริเวณ Auckland และ Johnsonville in Wellington

โดยลูกค้าที่ใช้งาน Fiber ปกติหรือความเร็วระดับ Gbps ทางผู้ให้บริการปรับลดราคาลงเป็นที่จาก NZ $ 65 ถึง NZ $ 60 และกลางปี 2019 ลดลงเหลือ NZ $ 56

สำหรับผู้ใช้บริการระบบ VSDL ก็จะถูกปรับเปลื่ยนให้ใช้เทคโนโลยี VSDL2 ซึ่งจะได้ความเร็ว 130Mbps โดยพื้นที่ดังกล่าวทางบริษัทเลือกให้บริการในพื้นที่รอยต่อ ทำให้โครงข่ายมีความเร็วในการดาวน์สตรีมโดยเฉลี่ยมากกว่า 40% โดยใช้ Gigabit Passive Optical Network (GPON) และ VDSL2
 
และลูกค้ากว่าล้านคนทางบริษัทได้ทำดำเนินการตามนโยบาลรัฐบาลในการสร้างโครงข่าย Ultra-Fast Broadband (UFB)
User Avatar
Magawn
COMMENTS