30 ม.ค. 2562 2,471 311

ซิคเว่ชี้ 2561 Telenor ฟันรายได้ dtac ทั้งหมด 70,080 ล้านบาท ลงทุนกับไทยหนักที่สุดเน้นคลื่น 2300

ซิคเว่ชี้ 2561 Telenor ฟันรายได้ dtac ทั้งหมด 70,080 ล้านบาท ลงทุนกับไทยหนักที่สุดเน้นคลื่น 2300


โดยเฉพาะในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบใบอนุญาต ทำให้เกิดการถือครองความถี่ในการให้บริการมากที่สุด
 
นอกจากนี้รายได้ของทาง Telenor ยังคงแข็งแกร่งสูงและสามารถลดต้นทุนในการให้บริการได้จำนวนมหาศาล มีจำนวนการเติบโต EBITDA สูงถึง 3%


 
ผลการดำเนินการในบริเวณสแกนดิเนเวียยังคงแข็งแกร่ง โดยในประเทศนอร์เวย์ทาง Telenor ได้เปิดตัวการลงทุน Fiber ใหม่
 
ในประเทศบังคลาเทศและปากีสถาน เป็นปีที่มีผู้ใช้บริการรายเดือนเพิ่มสูงขึ้น
 
ประเทศไทยและพม่า ผลการดำเนินการครึ่งปีหลังของปี 2561 ที่มีความท้าทายมากที่สุด ซึ่งทาง Telenor มองเป้ารวมว่าภายในปี 2563 จะยังคงเน้นการเติบโตด้านการเงินให้ได้มากที่สุด
 
 
สิ่งที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย
ที่ผ่านมาทาง dtac ในปี 2561 โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากระบบสัมปทานบนคลื่น 850 และ 1800 MHz โดยสิ้นสัมปทานตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นรูปแบบใบอนุญาต ทำให้ทางบริษัทสามารถลงได้ทุนอย่างมีความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยต่อการลงทุนโดยเฉพาะ
 
รายได้การใช้บริการและจำนวนเลขหมายมีปริมาณลดลง 5% ส่วนใหญ่เป็นผลจากผู้ใช้งานระบบเติมเงินมีจำนวนลดลง ทำให้สามารถจำนวนเลขหมายลดลงไป 0.1 ล้านเลขหมายโดยเฉพาะในไตรมาส 4 / 2018 สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเติบโตของจำนวนเลขหมายในระบบรายเดือนมีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณการลดลงของระบบเติบเงิน

โดยรวมในปี 2561 จำนวนเลขหมายลดลง 6% ทำให้รายได้ EBITDA ลดลง 35% สาเหตุหลักรายมาจากจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้งานคลื่น 2300 MHz ของ TOT เป็นจำนวน 119 ล้าน NOK ส่วนนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทำให้ EBITDA อยู่ในระดับสัดส่วน 29%
 
การรวมมือกับ CAT ในการติดตั้งเสาบริการมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ที่ 2.1 พันล้าน NOK นอกจากนี้มีรายละเอียดในค่าใช้จ่าย dtac เช่นการบันทึกค่าเสื่อมของรูปแบบสัมปทาน ลดลง 0.9 พันล้าน NOK
 
ที่ผ่านมาทาง dtac พยายามสร้างโครงข่ายที่แข็งแรงโดยการมุ่งพัฒนาโครงข่ายให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นทั้งระบบ 3G และ 4G โดยเพิ่มเสาสัญญาณใหม่ 2300 MHz 13,000 แห่ง และมีการเพิ่มคลื่นในการให้บริการ 900 MHz เป็นจำนวน 2x5 MHz ซึ่งได้จัดประมูลไปในช่วงเดือนตุลาคม 2561
 
dtac ทำรายได้ในกับกลุ่ม Telenor ตลอดปี 2561 ไตรมาส เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มด้วยรายได้รวม 4.9 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 18,274 ล้านบาท
 
- EBITDA อยู่ที่ 1.3 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 4,885 ล้านบาท
 
- เงินลงทุนระบบ dtac อยู่ที่ 13.6 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 50,532 ล้านบาท
 
 


dtac ทำรายได้ในกับกลุ่ม Telenor ตลอดปี 2561 ของกลุ่มด้วยรายได้รวม 18.9 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 70,080 ล้านบาท
 
- EBITDA อยู่ที่ 7.0 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 26,262 ล้านบาท
 
- เงินลงทุนระบบ dtac อยู่ที่ 16.5 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 61304 ล้านบาท
 
สรุปทั้งปี dtac หรือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้รายงานงบการเงินของปี 2561 บริษัทได้รายงานขาดทุน 4,369 ล้านบาท กำไรปีที่แล้วบริษัทมีกำไรอยู่ที่ 2,115 ล้านบาทข้อมูล 
set e24 telenor
User Avatar
Magawn
COMMENTS