1 ม.ค. 2562 4,247 337

ค่ายมือถือโลกลดต้นทุนหันลงทุน 5G บน Wi-Fi 6 เชื่อหลังปี 2020 เข้าสู่ยุค WiGig

ค่ายมือถือโลกลดต้นทุนหันลงทุน 5G บน Wi-Fi 6 เชื่อหลังปี 2020 เข้าสู่ยุค WiGig


โดย Wi-Fi Alliance คาดการณ์จะได้เห็นเทคโนโลยีนี้ทั่วทั้งโลกภายในปี 2562 โดยเริ่มมีสินค้าที่รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ภายในกลางปี 2561 เป็นต้นไป
 
โดยมีเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ที่น่าใช้งานมากที่สุดคือ การ Uplink ข้อมูลที่มากกว่าเดิมถึง 3 เท่าในรูปแบบ OFDMA ซึ่งสามารถวิเคราะห์พื้นที่ของรัศมีของสัญญาณ Wi-Fi ว่ามีปริมาณหนาแน่นจุดใดก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่นั้น หรือ อุปกรณ์สามารถกำหนดทิศทางของสัญญาณตามปริมาณของผู้ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมให้เหมาะสมและสัมพันธ์กันกับอุปกรณ์

Wi-Fi 6 สามารถวิเคราะห์อุปกรณ์มากกว่า 2-3 เท่าจากเทคโนโลยีเดิม เพื่อให้ AP สามารถวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานได้ รองรับความเร็วมากกว่า 1 Gbps และความเวลาแฝงต่ำถึง <10 ms

หากอุปกรณ์รองรับ 1024 QAM ก็สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 4.8 Gbps
 
การ Downlink สามารถโหลดความเร็วเพิ่มขึ้น 10 - 40% เมื่อเทียบกับ Wi-Fi 5 รองรับวิดีโอ 4K / 8K และการรับชมภาพเสมือนจริงด้วย (AR / VR)

ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้อย่าง Wi-Fi 6 สามารถจัดสรรทรัพยากรของคลื่นความถี่ที่ใช้งานบน OFDMA รูปแบบใหม่ และ Multiple Output (MIMO) (8 x 8) ทำให้ขยายความกว้างของเนื้อความถี่ได้สูงถึง 60% ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 250 ฟุต รองรับอุปกรณ์ที่เป็นระบบ IoT ปริมาณมาก โดยเทคโนโลยีนี้สามารถจัดแจงอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ต่ำได้

ด้านศักยภาพของ Wi-Fi 6 ทำให้เทคโนโลยี 5G ต้องอาศัยและพึ่งพาเทคโนโลยีบางส่วนเพื่อนำไปพัฒนา เนื่องจากเทคโนโลยี 5G ไม่สามารถรองรับปริมาณของข้อมูลมหาศาลที่ต้องอาศัยความเร็วได้ทันเมื่อเทียบกับ Wi-Fi 6 ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะก้าวล้ำไปสู่ยุค WiGig และ Wi-Fi HaLow

และความถี่ของ 5G ที่ต้องประมูลเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตมีจำนวนจำกัด แตกต่างจากเทคโนโลยี Wi-Fi ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความถี่ได้ดีกว่าบนคลื่นความถี่ที่สาธารณะ ซึ่งผู้ให้บริการหลายรายเตรียมลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโดยการให้บริการ 5G ผ่านเทคโนโลยี Wi-Fi เพิ่มมากขึ้น และเป็นจุดรวมสัญญาณในการให้บริการ IoT อีกด้วย ซึ่งในองค์กรขนาดใหญ่จะมีอุปกรณ์ IoT ปริมาณสูงมากในการใช้งาน

ตัวอย่าง หากใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตต่ำ 8-dB สมัย 802.11ac ต้องใช้ความถี่ถึง 20 MHz แต่ 802.11ax หรือ Wi-Fi 6 ใช้ความถี่เพียง 2 MHz

แน่นอนว่า Wi-Fi 6 ยังคงรักษาจุดยืนในการให้บริการในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ 5G เมื่อให้ในที่พักอาศัย หรือ สถานที่ทำงานอีกด้วย


ข้อมูล
wifinowevents cisco wi-fi


COMMENTS