10 ก.ค. 2567 89 0

ไปรษณีย์ไทย คว้าคะแนนการประเมินผลจาก สคร. สูงสุดในรอบ 5 ปี หน่วยงานสื่อสาร - ขนส่งของชาติเพื่อคนไทย

ไปรษณีย์ไทย คว้าคะแนนการประเมินผลจาก สคร. สูงสุดในรอบ 5 ปี หน่วยงานสื่อสาร - ขนส่งของชาติเพื่อคนไทย

จากการประเมินการทำงานกลุ่มรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสาร สะท้อนความเชื่อมั่นหน่วยงานสื่อสารและขนส่งของชาติเพื่อคนไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้วยคะแนนสูงสุดในรอบ 5 ปี ในภาพรวมอยู่ที่ 3.5942 คะแนน จากสถิติการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารครอบคลุมด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ หรือ “Core Business Enablers” 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) โดยในปี 2566  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสาร ได้รับผลการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ในภาพรวมอยู่ที่ 3.5942คะแนน ซึ่งเป็นผลการประเมินที่มีคะแนนสูงสุดในรอบ 5 ปี

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่าคะแนนการประเมินที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพเพื่อคนไทย การมีเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ บุรุษไปรษณีย์ที่เป็นผู้เชื่อมต่อการสื่อสารของคนในทุก ๆ พื้นที่ให้เข้าถึงกันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาบริการใหม่ ๆ ด้านดิจิทัลที่สนับสนุนให้ทุกธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอีกด้วย  การได้รับคะแนนการประเมินผลสูงสุดในรอบ 5 ปี ในครั้งนี้ จึงช่วยตอกย้ำบทบาทหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคนไทย

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th 

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

X : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel