21 มิ.ย. 2567 372 8

ซีอีโอไปรษณีย์ไทย คว้าสุดยอดรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ตอกย้ำที่สุด 'ขนส่งที่คนไทยวางใจ' พร้อมเป้าหมายนำทุกภาคส่วนเติบโตแบบยั่งยืน

ซีอีโอไปรษณีย์ไทย คว้าสุดยอดรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ตอกย้ำที่สุด 'ขนส่งที่คนไทยวางใจ' พร้อมเป้าหมายนำทุกภาคส่วนเติบโตแบบยั่งยืน

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ในสาขาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมอบให้กับสุดยอดผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี และเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือของนิตยสาร Business+ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยมุ่งดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการเป็นหน่วยงานหลักด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติใช้ทรัพยากรอันโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุม บุรุษไปรษณีย์ เทคโนโลยี การมุ่งเน้นคุณภาพ รวมถึงแนวทางในการสร้างความยั่งยืน อีกทั้งยังได้วางโร้ดแมพในระยะ 3 ปี ที่จะก้าวไปสู่การเป็น “Trusted Sustainable ASEAN Brand” ที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแห่งอาเซียน พร้อมปรับวิสัยทัศน์การดำเนินงานผ่านแนวคิด ส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ หรือ Delivering Sustainable Growth through Postal Network ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และสังคมให้เติบโตได้อย่างมั่นคง
สำหรับการได้รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ในสาขาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในปีนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จการบริหารงานในภาพรวมของไปรษณีย์ไทย และเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงความไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา ความมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตลอดระยะเวลากว่า 140 ปี การันตีได้จากทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความพันธ์ระหว่างไปรษณีย์ไทยและ
คนไทยในแต่ละพื้นที่ การสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจค้าปลีก – อีคอมเมิร์ซ และธุรกิจใหม่ๆ ที่ก้าวสู่การให้บริการเชิงดิจิทัล