11 มิ.ย. 2567 945 4

ดีอี ปิดเว็บ 'หงษ์ทอง' ตามคำสั่ง ศาลอุทธรณ์ เหตุ ขายสลากฯ เกินราคา

ดีอี ปิดเว็บ 'หงษ์ทอง' ตามคำสั่ง ศาลอุทธรณ์ เหตุ ขายสลากฯ เกินราคา

ระเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง ดีอี ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์ม "หงษ์ทอง" ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยศาลชั้นต้นได้ไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ยกคำร้อง

ต่อมากระทรวงฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำสั่งของศาลชั้นต้นและขอให้ระงับการทำให้แพร่หลายฯ ตามคำร้องนั้น

"วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2567 ) ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษากลับคำสั่งของศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์ม "หงษ์ทอง" ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยศาลเห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมีพฤติการณ์ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” รมว.ประเสริฐ กล่าว