30 พ.ค. 2567 469 9

ไปรษณีย์ไทย จับมือ กกต. เตรียมขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ไปยัง 1,005 แห่งทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทย จับมือ กกต. เตรียมขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ไปยัง 1,005 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมตรวจสอบความพร้อมศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยในปีนี้ไปรษณีย์ไทยยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปยังระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 50 เขต พื้นที่อำเภอจำนวน 878 อำเภอ และพื้นที่จังหวัดจำนวน 77 จังหวัด เริ่มขนส่งวันแรก 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ในทุกเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำรถขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย และมีรถตำรวจทางหลวงนำและปิดท้ายขบวนตลอดเส้นทางขนส่ง รวมถึงมีระบบ GPS ที่สามารถเช็คสถานะได้แบบเรียลไทม์ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานสื่อสารและขนส่งหลักของชาติ พร้อมที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในปี 2567  ซึ่งในปีนี้ไปรษณีย์ไทยได้รับมอบหมายภารกิจจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 โดยปีนี้ กกต. กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คือ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยไปรษณีย์ไทยจะขนส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกสมาชิกวุฒิระดับอำเภอและระดับจังหวัด ไปยังพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 50 เขต พื้นที่อำเภอจำนวน 878 อำเภอ และพื้นที่จังหวัดจำนวน 77 จังหวัด เริ่มขนส่งวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ไปยังพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ขนส่งไปยังพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ขนส่งไปพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานภารกิจขนส่งบัตรเลือกและวัสดุอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กกต. และไปรษณีย์ไทยยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำรถขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยตลอดเส้นการขนส่ง และมีรถตำรวจทางหลวงนำและปิดท้ายขบวน ตั้งแต่ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปยังไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อส่งมอบบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงมีระบบ  GPS  ที่สามารถเช็คสถานะได้แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภามีความปลอดภัยโปร่งใส และเชื่อถือได้

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานใหญ่จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567” เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษา/จัดส่งบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเป็นสถานที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งรายงานผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ กกต. กำหนด

“ไปรษณีย์ไทยได้ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 500 คน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการเลือก สมาชิกวุฒิสภาในปี 2567 พร้อมด้วยรถขนส่งจำนวนกว่า 1,000 คัน ในเส้นทางการขนส่งบัตรฯ ทั่วประเทศ ดร.ดนันท์ กล่าวสรุป

 

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

X : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel